Calendar evenimente

 

 

Rezultatele contestațiilor depuse în urma selecției dosarelor de înscriere pentru concursurile ce vor avea loc în data de 04.12.2017 - proba scrisă

Programul PA14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural"

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

Postul pentru care a depus dosar

Motiv respingere dosar

1.

Anton Florentina

RESPINS

CAE verificare financ

Nu îndeplinesc condițiile pentru a participa la concurs

2.

Gheorghe Olimpia

RESPINS

CAE exp monitorizare

3.

Voicu George Adrian

RESPINS

Director adjunct