Calendar evenimente

 

 

Rezultatele probei scrise pentru interviurile ce vor avea loc în data de 07.12.2017

Programul PA14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural” 

1. DIRECTOR ADJUNCT CU ATRIBUȚII DE COORDONATOR PROGRAM PA14

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

1.

Drăgan Monica

95,66

ADMIS

Sala 503, ora: 13:00

2.

Brînzea Mihail

-

RESPINS

ABSENT

2. CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE – EXPERT BILATERALE

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

1.

Predoiu Cornelia Elena

88,33

ADMIS

Sala 503, ora: 13:10

3. CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE – EXPERT IT

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

1.

Ariciu Cristian Gabriel

57,33

ADMIS

Sala 503; ora: 13:20

4. CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE – EXPERT FINANCIAR

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

1.

Toma Alexandru

92,33

ADMIS

Sala 503; ora: 13:30

2 .

Prostebi Armand

72,66

ADMIS

Sala 503; ora: 13:40

5. CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE – EXPERT COMUNICARE

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

1.

Vasincu Ioana Monica

92,00

ADMIS

Sala 503; ora: 13:50

2.

Șeler Adela Corina

-

RESPINS

ABSENT

6. CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE – EXPERT RAPORTARE

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

1.

Ursuleasa Andreea Nina

84,50

ADMIS

Sala 503; ora: 14:00

7. CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE – EXPERT VERIFICARE FINANCIARĂ

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

1.

Bîrzan Adriana Ofelia

94,00

ADMIS

Sala 503; ora: 14:10

2.

Sclavone Ramona Maria

94,00

ADMIS

Sala 503; ora: 14:20

3.

Niță Cătălina

93,00

ADMIS

Sala 503; ora: 14:30

4.

Bunea Mirela

90,66

ADMIS

Sala 503; ora: 14:40

5.

Kalman Ancuța

89,66

ADMIS

Sala 503; ora: 14:50

6.

Tancău Mirela

-

RESPINS

ABSENT

8. CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE – EXPERT MONITORIZARE

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

1.

Cambei Nicoleta

90,00

ADMIS

Sala 503; ora: 15:00

2.

Marcoci Mădălina Oana

89,17

ADMIS

Sala 503; ora: 15:10

3.

Popescu Elena Lorena

88,83

ADMIS

Sala 503; ora: 15:20

4.

Ceauș Elena Nicoleta

86,00

ADMIS

Sala 503; ora: 15:30

5.

Matei Valentina Monica

59,17

ADMIS

Sala 503; ora: 15:40

6.

Pârlețeanu Cornelia

33,00

RESPINS

-

7.

Anton Florentina

 

RESPINS

ABSENT

8.

Enache Nicolae

 

RESPINS

ABSENT

9.

Vasc Alina Cristina

-

Retras

 

9. CONSILIER JURIDIC

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

1.

Georgescu Ciul Alina Florentina

35,83

RESPINS

-

10. CONSILIER DEBUTANT

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

1.

Brega Alexandra

79,50

ADMIS

Sala 503; ora: 15:50

2.

Șpaiuc Gabriela Cristina

51,33

ADMIS

Sala 503; ora: 16:00

3.

Ilie Ștefan-Martin

50,33

ADMIS

Sala 503; ora: 16:10

4.

Dragne Dorin Alexandru

27,17

RESPINS

-

5.

Bărbulescu Dana

18,50

RESPINS

-

6.

Scarlat Elena

16,00

RESPINS

-

1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul, este de minimum 70 de puncte pentru postul de Director adjunct și de minimum 50 de puncte pentru celelalte posturi.

2. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.

3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise comisiile de soluționare a contestațiilor vor analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. 

4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.

5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
b) capacitatea de analiză și sinteză;
c) motivația candidatului;
d) comportamentul în situațiile de criză;
e) inițiativă și creativitate.  

6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.