Calendar evenimente

 

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru concursurile ce vor avea loc în data de 14.09.2018 - PROBA SCRISĂ

E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

1. MANAGER PROIECT


Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

MONORANU MIHĂIȚĂ –
ADRIAN

ADMIS

SALA 504, ORA 09:30

-

2.

MILODIN SIMONA-ELENA

RESPINS

-

Lipsă experiență în domeniile solicitate

3.

PROCA ROXANA-MARIA

RESPINS

-

Lipsă studii în domeniul solicitat

4.

ALESANDRU DANA

RESPINS

-

Lipsă studii în domeniul solicitat

2. RESPONSABIL FINANCIAR


Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

PANCU CAMELIA MARIA

ADMIS

SALA 504, ORA 12:30

-

3. RESPONSABIL PLATFORMĂ-STANDARDIZARE


Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

DAN MIHAI MATEI

ADMIS

SALA 504, ORA 09:30

-

4. RESPONSABIL RESURSE UMANE


Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

UNGUREANU ANCA PETRONELA

ADMIS

SALA 504, ORA 12:30

-

2.

CIOBANU ANA-MARIA

ADMIS

SALA 504, ORA 12:30

-

3.

KOVACS IONELA-MARIANA

RESPINS

-

Lipsă experiență în domeniile solicitate

4.

MILODIN SIMONA ELENA

RESPINS

-

Lipsă experiență în domeniile solicitate

5. RESPONSABIL ACHIZIȚII


Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

HERSCHER ALLICE VIRGINIA

ADMIS

SALA 504, ORA 12:30

-

2.

STOICA ELENA-ADRIANA

ADMIS

SALA 504, ORA 12:30

-

3.

CIOBANU ANA-MARIA

ADMIS

SALA 504, ORA 12:30

-

4.

MARINESCU MARINELA

RESPINS

-

Lipsă experiență în domeniul solicitat

6. CONSILIER JURIDIC


Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

FLORESCU MIRELA NICOLETA

ADMIS

SALA 504, ORA 09:30

-

2.

CIOBANU ANA-MARIA

ADMIS

SALA 504, ORA 09:30

-

3.

CAZAN CLAUDIA-IONELA

RESPINS

-

Lipsă experiență în domeniul solicitat

7. RESPONSABIL RAPORTARE


Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

STOICA ELENA-ADRIANA

ADMIS

SALA 504, ORA 09:30

-

2.

PROCA ROXANA-MARIA

ADMIS

SALA 504, ORA 09:30

-

3.

PÎRVU CĂTĂLINA

ADMIS

SALA 504, ORA 09:30

-

4.

CIOBANU ANA-MARIA

ADMIS

SALA 504, ORA 09:30

-

5.

DRAGU ADINA CRISTINA

ADMIS

SALA 504, ORA 09:30

-

6.

MARINESCU MARINELA

RESPINS

-

Lipsă experiență în domeniul solicitat

7.

CORBEANU ELENA-SIMONA

RESPINS

-

Lipsă studii în domeniul solicitat

8. RESPONSABIL DIGITIZARE-MONITORIZARE


Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

POPESCU BOGDAN

ADMIS

SALA 504, ORA 12:30

-

2.

ANDREI VASILE

ADMIS

SALA 504, ORA 12:30

-

3.

ȘANDRIC BOGDAN

ADMIS

SALA 504, ORA 12:30

-

4.

MARINESCU MARINELA

RESPINS

-

Lipsă experiență în domeniul solicitat

9. ASISTENT PROIECT


Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

PÎRVU CĂTĂLINA

ADMIS

SALA 504, ORA 12:30

-

2.

CAPSALI VERONICA

ADMIS

SALA 504, ORA 12:30

-

3.

CUPARENCU IRINA MARILENA

ADMIS

SALA 504, ORA 12:30

-

4.

MARINESCU MARINELA

RESPINS

-

Lipsă experiență în domeniul solicitat

Proba scrisă constă în răspunsul, în scris, la o serie de întrebări din bibliografia indicată pentru concurs.

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. Soluționarea contestațiilor se face de către o comisie numită prin Ordin al ministrului Culturii și Identității Naționale.

În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt considerați absenți.

După verificarea identității, candidații vor semna o declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese.

După verificarea identității candidaților, ieșirea acestora din sală pe timpul desfășurării concursului atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.