Calendar evenimente

 

 

Rezultatele finale în urma concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

1. MANAGER PROIECT

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1

MONORANU MIHĂIȚĂ-ADRIAN

68,00

83,89

75,95

ADMIS

2. RESPONSABIL FINANCIAR

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1

PANCU CAMELIA MARIA

64,50

57,78

61,14

ADMIS

3. RESPONSABIL PLATFORMĂ-STANDARDIZARE

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1

DAN MIHAI MATEI

83,00

83,89

83,45

ADMIS

4. RESPONSABIL RESURSE UMANE

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1

CIOBANU ANA-MARIA

64,00

54,44

59,22

ADMIS

5. RESPONSABIL ACHIZIȚII

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1

STOICA ELENA-ADRIANA

71,00

65,56

68,28

ADMIS

6. CONSILIER JURIDIC

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1

FLORESCU MIRELA NICOLETA

73,67

66,94

70,31

ADMIS

2

CIOBANU ANA-MARIA

64,00

57,78

60,89

RESPINS

7. RESPONSABIL RAPORTARE

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1

PROCA ROXANA-MARIA

80,00

82,22

81,11

ADMIS

2

STOICA ELENA-ADRIANA

74,33

68,89

71,61

RESPINS

3

DRAGU ADINA CRISTINA

58,33

75,83

67,08

RESPINS

8. RESPONSABIL DIGITIZARE-MONITORIZARE

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1

ȘANDRIC BOGDAN

69,67

80,00

74,84

ADMIS

2

POPESCU BOGDAN

68,67

77,78

73,23

ADMIS

3

ANDREI VASILE

62,00

57,78

59,89

RESPINS

9. ASISTENT PROIECT

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1

PÎRVU CĂTĂLINA

71,33

80,28

75,81

ADMIS

2

CUPARENCU IRINA MARILENA

84,00

62,78

73,39

RESPINS

1. Se consideră admis candidatul care a obținut minimum 50 de puncte.

2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare, la secretariatul UMP, et. 5, camera 503, Corpul Aulă.

3. În situația contestației formulate față de rezultatul afișat în urma interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

4. Comunicarea rezultatelor la contestația depusă se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestației.

5. Punctajul final s-a calculat ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

6. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

7. Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a postului este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor.

8. Prin excepție de la prevederile alin. 7, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat admis la concurs pot solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.