Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul POCA: Viziune Strategică și Coerentă pentru Sectorul Cultural

Nr. crt.

COD
IDENTIFICARE

ADMIS/
RESPINS

ZIUA/SALA/ ORA

Motiv respingere dosar

1

POCA2706

ADMIS

12.09.2022/503/ Ora 1530

 

2

POCA2678

RESPINS

-

NU ÎNDEPLINEȘTE CONDIȚIILE DE EXPERIENȚĂ

3

POCA2679

RESPINS

-

NU ÎNDEPLINEȘTE CONDIȚIILE DE EXPERIENȚĂ

4

POCA2721

RESPINS

-

NU ÎNDEPLINEȘTE CONDIȚIILE DE EXPERIENȚĂ

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
b) capacitatea de analiză și sinteză;
c) motivația candidatului;
d) comportamentul în situațiile de criză;
e) inițiativă și creativitate.