Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul POCA

Nr. crt.

Nume și prenume

ZIUA/SALA/ ORA

ADMIS/ RESPINS

Motiv respingere dosar

1

POCA 3048

13.10.2022/ 503 Ora 1300

ADMIS

 

2

POCA 3064

13.10.2022/ 503 Ora 1315

ADMIS

 

3

POCA 3072

13.10.2022/ 503 Ora 1330

ADMIS

 

4

POCA 3077

13.10.2022/ 503 Ora 1345

ADMIS

 

5

POCA 3078

13.10.2022/ 503 Ora 1400

ADMIS

 

6

POCA 3085

13.10.2022/ 503 Ora 1415

ADMIS

 

7

POCA 3082

13.10.2022/ 503 Ora 1430

ADMIS

 

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
b) capacitatea de analiză și sinteză;
c) motivația candidatului;
d) comportamentul în situațiile de criză;
e) inițiativă și creativitate.