Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Program Operațional Infrastructură

Axa Prioritară 1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului

Suma totală:

  • 3.404.255.320,00 Euro

Obiective specifice

1.1 Creşterea mobilităţii prin dezvoltarea transportului rutier pe reţeaua rutieră TEN-T centrală;
1.2 Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T centrală;
1.3 Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală;
1.4 Creşterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov.

Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient

Suma totală:

  • 1.702.734.954,00 Euro

Obiective specifice:

2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T globală;
2.2 Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T;
2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor;
2.4 Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi;
2.5 Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului;
2.6 Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnaţională;
2.7 Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar;

Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor

Suma totală:

  • 2.892.443.785,00 Euro

Obiective specifice:

3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România;
3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei.

Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric

Suma totală:

  • 425.531.915,00 Euro

Obiective specifice:

4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate;
4.2 Creşterea nivelului de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului la nivel naţional prin dezvoltarea instrumentelor de monitorizare;
4.3 Reducerea suprafeţelor poluate istoric.

Axa Prioritară 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor

Suma totală:

  • 478.723.404.00 Euro

Obiective specifice:

5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră;
5.2 Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție.

Axa Prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon


Suma totală:

  • 197.329.787.00 Euro

Obiective specifice:

6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal); 6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali;
6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor;
6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă.

Axa Prioritară 7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate

Suma totală:

  • 249.478.723,00 Euro

Obiective specifice:

7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate;
7.2 Creşterea eficienţei energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti.

Axa Prioritară 8 - Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale

Suma totală:

  • 68.026.596.00 Euro

Obiective specifice:

8.1 Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile;
8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.

Pentru detalii accesați: http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014