Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programul Operațional pentru Dezvoltarea Regională

POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribuția națională:

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic

Suma alocată:

 • 206,51 mil euro

Tipuri de activități:

 • crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv dotare.

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Suma alocată:

 • 877.11 mil euro FEDR

Tipuri de activități:

 • construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini, inclusiv noi tehnologii crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Suma alocată:

 • 2374.57 mil euro

Tipuri de activități:

 • eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora.

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Suma alocată:

 • 1386.86 mil euro

Tipuri de activități:

 • eficiență energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de consolidare a acestora;
 • investiții în iluminatul public;
 • măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție;
 • mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.);
 • regenerarea și revitalizarea zonelor urbane (modernizare spații publice, reabilitare clădiri/ terenuri abandonate, centre istorice, etc).

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Suma alocată:

 • 466.5 mil euro

Tipuri de activități: restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Suma alocată:

 • 1068.37 mil euro

Tipuri de activități:

 • reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea, directa sau indirecta cu reteaua TEN T;
 • construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean aflate pe traseul drumului judetean respectiv.

Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Suma alocată - 118.9 mil euro

Tipuri de activități:

 • valorificarea economică a potențialului turistic balnear;
 • valorificarea economică a potențialului turistic cu specific local;
 • infrastructură turistică publică de agrement;

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Suma alocată:

 • 763.45 mil euro

Tipuri de activități:

 • construcţia de spitale regionale;
 • reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor judeţene de urgenţă;
 • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe);
 • construirea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea centrelor comunitare de intervenţie integrată;
 • reabilitare/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială construcţie/reabilitare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Suma alocată:

 • 101.41 mil euro

Tipuri de activități:

 • construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale;
 • investiţii în infrastructura de sănătate, educație şi servicii sociale;
 • stimularea ocupării - activităţi de economie socială;
 • activităţi de dezvoltare comunitară integrată - activităţi de informare, consiliere.

Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Suma alocată:

 • 352.19 mil euro

Tipuri de activități:

 • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare (creșe), preșcolare (gradinițe) și a celei pentru învățământul general obligatoriu (școli I‐ VIII);
 • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii școlilor profesionale, liceelor tehnologice;
 • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare.

Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

Suma alocată:

 • 312.89 mil euro

Tipuri de activități:
Proiect major elaborat pentru o implementare in trei faze:

 • integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in zonele rurale ale României;
 • servicii îmbunătățite de înregistrare cadastrală;
 • management, Strategie și Tactici.

Axa prioritară 12: Asistență tehnică

Suma alocată:

 • 221.28 mil euro

Tipuri de activități:

 • sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare pentru implementarea diferitelor etape ale POR;
 • activităţi de publicitate şi informare specifice POR.

Pentru detalii accesati: http://www.fonduri-ue.ro/por-2014