Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

CULTEMA – Cultural Value for Sustainable Territorial Governance and Marketing

Proiectul CULTEMA – Cultural Value for Sustainable Territorial Governance and Marketing a fost finanțat prin Programul de Cooperare Transnaţională „Sud Estul Europei”, axa prioritară 4 Development of transnational synergies for sustainable growth areas, domeniul de intervenţie 3 Promote the use of cultural values for development și s-a finalizat la 31 ianuarie 2014. 

Liderul de proiect este Regione del Veneto, Italia, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național fiind partener, alături de instituții din administrația centrală și locală, organizații non-guvernamentale, instituții de educație și cercetare din Austria, Bulgaria, Franța, Grecia, Italia, Macedonia, Muntenegru și Serbia. Valoarea totală a proiectului este de 1.816.000 euro, din fonduri tip FEDR și IPA, activitățile urmând a fi implementate până în iulie 2013. 

Obiectivele CULTEMA

Considerând  că valorile culturale sunt o resursă cheie pentru dezvoltare şi un factor pentru creşterea teritorială durabilă (prima şi a doua premisă), proiectul CULTEMA își propune îndeplinirea a două grupuri specifice de obiective:

  • Să  așeze patrimoniul cultural în centrul iniţiativelor de reabilitare a comunităţilor, explicând cum valorile culturale şi regenerarea patrimoniului pot reprezenta un motor al dezvoltării locale

Din acest motiv, Programul Regional pentru Patrimoniul Cultural şi Natural  din SEE 2003-2006 şi Programul Regional Kiev - iniţiative promovate de Consiliul Europei şi de Comisia Europeană, împreună cu componentele care le-au continuat, Integrated Rehabilitation Project Plan - Survey on Architectural and Archaeological Heritage (IRPP/SAAH) şi Proiectele Pilot de Dezvoltare Locală (LDPP), reprezintă un punct fundamental de referinţă în relaţie cu obiectivele similare urmărite în aceeaşi regiune geografică de intervenţie.

  • Să îmbunătăţească  managementul și calitatea patrimoniului imobil (ca o condiţie pentru conservarea şi valorificarea acestuia), concentrându-se pe constrângerile bugetare şi pe capacitatea de a atrage resurse financiare.

În privința constrângerilor financiare, întrucât restaurarea unor complexe istorice importante nu poate fi întotdeauna implementată  din fonduri publice, este absolut necesar să fie inițiate acţiuni (îmbunătățirea administrării și guvernării, reducerea barierelor socio-economico-administrative, acţiuni de marketing etc.), menite să implice capital privat în vederea optimizării patrimoniului cultural european. În acest sens, este necesară dezvoltarea unor instrumente și metodologii care să ofere potenţialilor investitori un mod mai uşor de a aborda investiţiile în reabilitare, cu respectarea principiilor egalității de şanse și non-discriminării.

Din acest motiv, parteneriatul public-privat (PPP), împreună cu întărirea capacității administrative şi acţiunile specifice de marketing, pot reprezenta un răspuns valid la nevoile proiectului CULTEMA.

 

Informații suplimentare gasiți pe site-ul dedicat proiectului: cultema.umpcultura.ro