Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

ECHOE Education for Heritage, Outdoor Education

În luna februarie 2012, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional a primit acordul Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură de la Bruxelles de a participa la proiectul ECHOE – Education for Heritage, Outdoor Education.

ECHOE este un proiect co-finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului Grundtvig - Învăţare pe tot parcursul vieţii, având parteneri din 6 ţări: România, Italia, Austria, Turcia, Belgia şi Norvegia.

Descrierea proiectului

Proiectul ECHOE abordează problema metodelor de a combina educaţia pentru şi despre patrimoniu (în special cea legată de sit-uri istorice şi arheologice) cu educaţia în aer liber (cuprinzând elemente de ecologie, protecţia patrimoniului, acitivităţi în aer liber, sport). În prima etapă de implementare, partenerii din proiect au căutat să identifice dificultăţile cu care se confruntă furnizorii locali din ţările implicate în proiect în aplicarea acestei abordări integrate a procesului de formare. Pe baza raportului asupra nevoilor de învăţare ale formatorilor şi profesioniştilor din instituţiile de cultură, a fost elaborată o serie de documente care să ofere îndrumare metodologică formatorilor şi organizaţiilor din domeniul educaţiei şi culturii. Ulterior, în cadrul unor ateliere organizate la nivel local, au fost dezvoltate abordări practice pentru crearea şi implementarea unor programe educaţionale combinate. Rezultatele proiectului urmează să fie prezentate într-o Carte cu resurse pentru furnizori publici şi privaţi de programe educaţionale în aer liber, operatori culturali, autorităţi publice, organizaţii neguvernamentale din domeniul educaţiei, culturii şi petrecerii timpului liber. Cartea va fi publicată în engleză şi în limbile naţionale ale partenerilor implicaţi în proiect.

Principalele obiective:

 1. Să contribuie la dezvoltarea de competenţe pentru formatori în ceea ce priveşte abordarea integrată a educaţiei pentru patrimoniu şi a educaţiei în aer liber
 2. Să identifice împreună cu furnizorii locali noi modalităţi de dezvoltare de proiecte educaţionale pentru adulţi, care să utilizeze resursele culturale şi naturale ale regiunilor respective
 3. Să promoveze la nivelul responsabililor cu politicile publice metode de a combina educaţia în aer liber cu cea pentru patrimoniu

Grupuri ţintă:

 • Formatori din structuri publice şi private, asociaţii şi ONG-uri furnizoare de servicii culturale, educaţionale şi de petrecere a timpului liber
 • Profesionişti din instituţiile de cultură
 • Reprezentanţi ai administraţiei locale responsabili cu politici culturale şi educaţionale
 • Furnizori de servicii turistice
 • Adulţi care participă la programe educaţionale

Rezultate preconizate:

 • Raport asupra nevoilor de învăţare ale formatorilor şi profesioniştilor din instituţiile de cultură
 • Lucrări metodologice privind contribuţia ECHOE la rezultatele procesului de învăţare şi beneficiile sale pentru adulţi şi pentru educatori
 • Ateliere de lucru la nivel local în toate ţările implicate în proiect
 • Trasee creative – rapoarte din cadrul atelierelor de lucru
 • Carte cu resurse despre educaţia în aer liber şi educaţia pentru patrimoniu
 • Şcoala de vară de la Hunedoara – eveniment internaţional

Site-ul oficial al proiectului: www.echoe-eu.eu

Informații suplimentare gasiți pe site-ul dedicat proiectului: echoe.umpcultura.ro