Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Proiectul CultPlatForm_21 - Danube Culture Platform – Creative Spaces of the 21st Century

Ministerul Culturii și Identității Naționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, începe implementarea unui proiect finanțat prin Programul Transnațional Dunărea

În perioada ianuarie 2017 – iunie 2019 Ministerul Culturii și Identității Naționale implementează, prin Unitatea de Management a Proiectului, proiectul CultPlatForm_21 - Danube Culture Platform – Creative Spaces of the 21st Century.Având un buget total de 1,6 milioane de Euro, proiectul este implementat de un consorțiu partenerial format din 19 organizații din 8 state europene: Austria, Germania, Bulgaria, România, Ungaria, Serbia, Slovenia, Luxemburg. Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui cadru inovator de creare de politici dedicate rutelor culturale în regiunea Dunării.

În decursul istoriei, zona Dunării a cunoscut multe schimbări care au generat un teritoriu extrem de bogat din punct de vedere cultural, dar fragmentat ca identitate. Fluviul a fost martorul căderiii imperiilor, tragediilor a două războaie mondiale, crimelor holocaustului și a războaielor balcanice. De-a lungul Dunării, multe spații au rămas “invizibile”, unele fiind distruse sau scufundate în pământ, altele interzise din motive politice sau sociale, altele lăsate în uitare datorită caracterului imaterial. Proiectul își propune să identifice aceste locuri și să recupereze memoria lor, transformând invizibilul în vizibil prin intervenții artistice contemporane, noi formate educaționale pentru situri și evenimente istorice și noile media. Identitatea fluviului va fi recreată prin conectarea tematică a mai multor spații din cele 8 state participante la proiect și readucerea acestora în conștiința actuală a publicului European. Prin studii specifice și intervenții culturale patrimoniul cultural ascuns în regiunea Dunării va fi identificat, vechi și noi povestiri despre patrimoniul cultural vizibil și invizibil vor fi scoase la iveală.

Acordul Spații Creative ale secolului 21, elaborat în cadrul proiectului prin utilizarea metodelor guvernării participative, va include o perspectivă de ansamblu asupra rutelor culturale existente și recomandări de abordare eficientă a principalelor provocări legate de patrimoniul ascuns/invizibil. Scopul acestui document strategic constă în susținerea utilizării sustenabile a patrimoniului cultural din zona Dunării prin crearea de rute culturale și integrarea acestora în strategiile turistice, astfel încât cultura și creativitatea să genereze inclusiv beneficii economice în zona de incidență a proiectului.

Mai multe detalii se regăsesc pe pagina dedicată proiectului.

ARTICOLE

28.06.2019
S-a încheiat implementarea proiectului CultPlatForm_21 - Danube Culture Platform – Creative Spaces of the 21st Century

VIDEO

   

Pilot project - Art festival

   

Cetatea Aegyssus, Cetatea Halmyris, Cetatea Enisala, Negru de Sarichioi (jud. Tulcea)

Varianta RO

   

Moara Violatos, Silozurile Anghel Saligny, Gara Fluvială, Palatul Navigației (jud. Brăila și Galați)

Varianta RO

   

Statuia Danubia, Biserica Neprihănita Zămislire, Festivalul satelor dunărene (jud. Mehedinți)

Varianta RO

   

Palatul Comisiei Europene a Dunării, Farul Comisiei Europene a Dunării, Vechiul Far din Sulina, Cimitirul și Spitalul Comisiei Europene a Dunării (jud. Tulcea)

Varianta RO

   

Cetatea Ladislau, Satul medieval Gornea, Situl Drencova (jud. Caraș-Severin)

Varianta RO

   

Calea ferată Oravița-Anina, Morile de apă de la Sichevița, Apeductul Podului turcesc (jud. Caraș-Severin)

Varianta RO

   

Schela Cladovei, Piciorul Podului lui Traian, Cetatea Tricule, Cetatea Ada Kaleh (jud. Mehedinți)

Varianta RO

   

Cetatea Sucidava, Orașul Târgul de floci, Castrul roman Carsium, Podul de la Cernavodă (jud. Olt, Ialomița, Constanța)

Varianta RO

 

Project co-funded by the European Union funds (ERDF and IPA)