Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programul PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural

Programul a fost lansat în noiembrie 2013, având ca obiectiv general protejarea și conservarea patrimoniului cultural și natural pentru generațiile viitoare și facilitarea accesului publicului larg la patrimoniu.

Programul a vizat îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

 • protejarea și valorificarea patrimoniului cultural din România;
 • dezvoltarea orașelor și regiunilor prin creșterea atractivității turistice și investiționale a acestora, datorită conservării, restaurării și valorificării patrimoniului cultural și natural;
 • conservarea și valorificarea patrimoniului imaterial în vederea susținerii identității culturale a minorităților etnice și culturale, inclusiv a populației rome.

Valoarea totală a Programului: 18.451.295 euro

 • 15.683.601 euro – alocarea financiară acordată prin Granturile SEE 2009-2014 și
 • 2.767.694 euro – cofinanțarea asigurată de la bugetul național

Finanțarea nerambursabilă acordată inițial a fost de 14.000.000 euro dar, în anul 2014, Biroul Mecanismului Financiar a decis suplimentarea bugetului programului cu 1.683.601 euro.

Programul PA16/RO12 a fost singurul program finanțat prin Mecanismul Financiar SEE care a beneficiat de suplimentarea valorii grantului oferit de Statele donatoare, fiind considerat exemplu de bune practici pentru finanțarea nerambursabilă a sectorului cultural.

În cadrul programului a fost aprobat un proiect predefinit, „Patrimoniu deschis”, implementat de Complexul Național Muzeal „Astra” din Sibiu împreună cu Muzeul South Trøndelag din Norvegia.
Prin intermediul cererilor de proiecte, lansate în perioada ianuarie – aprilie 2014, au fost contractate alte 28 de proiecte (10 proiecte mari și 18 proiecte mici).

Dintre proiectele contractate, 11 au fost implementate în parteneriat cu entități din Statele Donatoare, contribuind astfel la astfel unul dintre obiectivele Granturilor SEE 2009-2014, respectiv consolidarea relațiilor bilaterale între operatorii culturali români și cei din statele donatoare.

Implementarea programului s-a încheiat la 31 decembrie 2017.

Rezultatele Programului PA16/RO12 sunt:

 • 12 monumente istorice restaurate și puse în valoare;
 • 2.196 bunuri culturale mobile conservate/restaurate;
 • 39.806 obiecte de patrimoniu digitizate și puse la dispoziția publicului larg prin crearea de baze de date;
 • 11 muzee și spații culturale create;
 • 13 documente strategice elaborate;
 • 7 planuri de afaceri;
 • 9 colecții culturale sau istorice ale minorităților create;
 • 65 de expoziții și evenimente dedicate patrimoniului cultural sau istoric al minorităților organizate.

Informații suplimentare găsiți pe site-ul dedicat Programului PA16/RO12: www.fonduri-patrimoniu.ro.