Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Calendar evenimente

NOUL BAUHAUS / Apelul nr. 3: Sprijin pentru noile inițiative locale europene Bauhaus

Acesta este un apel din partea DG Regio a Comisiei Europene de a incuba 20 de proiecte avansate de reconversie a infrastructurii existente la fața locului sau a spațiului public care promovează cele 3 valori ale NEB (durabilitate, incluziune și estetică).

Obiectivul este de a promova proiecte bazate pe locație conduse de autoritățile publice locale și care contribuie la NEB în următoarele 4 domenii de acțiune:

 1. Renovarea clădirilor și spațiilor publice existente în spiritul circularității și neutralității carbonului;
 2. Conservarea și transformarea patrimoniului cultural;
 3. Adaptarea și transformarea clădirilor pentru soluții de locuințe la prețuri accesibile;
 4. Regenerarea spațiilor urbane sau rurale.

Proiectele selectate vor primi sprijin în natură din partea experților interdisciplinari prin intermediul unui program de asistență tehnică, inclusiv:

 • Evaluarea nevoilor: Experții vor efectua o evaluare a nevoilor specifice ale proiectului Noul Bauhaus european preconizat și vor dezvolta planuri de asistență tehnică cu sprijin personalizat.
 • Servicii de asistență: Experții vor oferi dezvoltarea și planificarea de ultimă generație a proiectelor, implicarea părților interesate (de exemplu, maparea părților interesate, implicarea cetățenilor) și consiliere tehnică (de exemplu, estimări de costuri, strategii de finanțare, consiliere juridică), în funcție de nevoi. identificat.
 • Foaia de parcurs de implementare: Experții vor sprijini beneficiarii în incubarea proiectului către o foaie de parcurs detaliată care va ghida și permite implementarea ideii lor.

Cine poate aplica?
Autoritățile publice subnaționale europene (de exemplu, orașe, orașe, raioane, județe), precum și aglomerări, grupuri de municipii și zone funcționale (inclusiv zonele transfrontaliere) cuprinzând mai puțin de 100.000 de locuitori (în cadrul unui grup, fiecare dintre municipalități trebuie să au mai puțin de 100.000 de locuitori).

Termen limită pentru a aplica:
23 mai 2022

Termen limită extins: 30 mai 2022.

Informație:
https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?hsLang=en

 

Call no. 3: Support to New European Bauhaus Local Initiatives

This is a call from the European Commission's DG Regio to incubate 20 advanced project to reconvert existing on-site infrastructure or public space that promote the 3 values of the NEB (sustainability, inclusion and aesthetics).

The objective is to promote place-based projects led by local public authorities and contributing to the NEB in the following 4 action areas:

 1. Renovation of existing buildings and public spaces in a spirit of circularity and carbon neutrality;
 2. Preservation and transformation of cultural heritage;
 3. Adaptation and transformation of buildings for affordable housing solutions;
 4. Regeneration of urban or rural spaces.

The selected projects will receive in-kind support by interdisciplinary experts via a Technical Assistance Programme, including:

 • Needs assessment: Experts will perform an assessment of the specific needs of the envisaged New European Bauhaus project and develop technical assistance plans with tailored support.
 • Support services: Experts will provide state-of-the-art project development and planning, stakeholder engagement (e.g., stakeholder mapping, citizen engagement) and technical advice (e.g., cost estimates, financing strategies, legal advice), according to the needs identified.
 • Implementation roadmap: Experts will support the beneficiaries in the incubation of the project towards a detailed roadmap that will guide and enable the implementation of their idea.

Who can apply?
European sub-national public authorities (e.g., cities, towns, districts, counties) as well as agglomerations, groups of municipalities and functional areas (including cross-border areas) comporting less than 100,000 inhabitants (within a group, each of the municipalities must have less than 100,000 inhabitants).

Deadline to apply:
23 May 2022

Extended deadline: 30 may 2022.

Information:
https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?hsLang=en