Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Noul Bauhaus European, un catalizator major al Pactului ecologic european, finanțarea urmând să fie extinsă în continuare

Comisia prezintă primul raport de progres al Noului Bauhaus european (NEB) care face un bilanț al realizărilor din primii doi ani ai inițiativei, precum și primul instrument de evaluare pentru proiectul NEB: busola NEB. Noul Bauhaus european a creat o comunitate largă de organizații și cetățeni din întreaga Europă care lucrează în jurul unei viziuni comune care combină durabilitatea, incluziunea și estetica. Activitățile cheie ale NEB – inclusiv Premiile NEB, primul Festival, Laboratorul NEB – își realizează obiectivele și au construit o rețea transnațională de jos în sus. Datorită fondurilor europene de peste 100 de milioane de euro deja alocate, proiecte NEB la scară mică și mare sunt acum în curs de desfășurare în toată Europa. De asemenea, Comisia va mări finanțarea cu încă 106 milioane EUR în fonduri dedicate Orizont Europa numai pentru 2023-2024.

O mișcare NEB

 Inițiativa a devenit o mișcare cu o comunitate activă și în creștere din toate statele membre ale UE și nu numai.

Cu peste 600 de organizații partenere oficiale, de la rețele la nivelul UE la inițiative locale, NEB ajunge la milioane de cetățeni. Inițiativa reunește oameni din diferite medii - de la artă și design, industrii culturale și creative, instituții de patrimoniu cultural, la educatori, oameni de știință și inovatori, întreprinderi, autorități locale și regionale și inițiative cetățenești.

De la început, NEB a încurajat și inspirat actorii locali, regionali și naționali să își creeze propriile inițiative NEB. Pentru a oferi acces transparent la informații privind apelurile dedicate Noului Bauhaus european, beneficiarii și membrii comunității sale, Comisia a creat tabloul de bord NEB, o bază de date cuprinzătoare sub forma unei hărți interactive.

Comunitatea NEB este activă și în Ucraina. Aceasta include contribuția atât la soluțiile de locuințe de urgență, cât și la planificarea reconstrucției pe termen lung. Laboratorul NEB derulează trei proiecte pilot (urgență locativă, circularitate și consolidare a capacităților), a fost realizat un inventar al nevoilor municipalităților ucrainene și ale părților interesate ale acestora (de exemplu, arhitecți, urbaniști, studenți și companii de construcții) pe scurt și lung. -reconstrucţie pe termen. O serie de instrumente de consolidare a capacităților pentru ucraineni, partenerii BNE și experții internaționali în reconstrucție vor deveni disponibile în primul trimestru al anului 2023, pe baza rezultatelor proiectelor-pilot.

Investițiile substanțiale ale UE încep să dea roade

Cu finanțare direcționată din diferite programe ale UE, NEB a început să implementeze schimbări reale pe teren. În 2022, primii șase demonstratori NEB – proiecte de transformare locală pe scară largă, replicabile – au fost aleși și au început să funcționeze, finanțați prin Orizont Europa. În 2023, următoarele 10 vor urma în cadrul Acțiunilor inovatoare europene ale politicii de coeziune. Împreună cu proiecte la scară mai mică în toată Europa, peste 100 de milioane EUR au fost investite în proiecte NEB susținute de diferite programe CFM în perioada 2021-2022.

Toate statele membre au inclus referințe la Noul Bauhaus european în programele lor de politică de coeziune pentru perioada 2021-2027, deschizând calea pentru ca proiectele inspirate de NEB să primească finanțare pentru coeziune.

Noua busolă NEB pentru a ghida dezvoltarea și evaluarea proiectelor

Astăzi, Comisia prezintă, de asemenea, busola NEB, un instrument de evaluare care ajută la înțelegerea în ce măsură un anumit proiect încorporează abordarea NEB. Acesta explică ce înseamnă cele trei valori NEB, sustenabilitate, incluziune și frumusețe, în contexte specifice; cum pot fi integrate și combinate cu principiile de lucru ale participării și transdisciplinare. Pe baza acestui Compass, vor fi dezvoltate instrumente de evaluare mai detaliate, începând cu mediul construit.

Pas înainte

Comisia va continua, de asemenea, să lucreze la integrarea NEB în programele UE, inclusiv în cadrul gestionării partajate în cadrul politicii de coeziune, și la creșterea finanțării inițiativei. Peste 106 milioane EUR vor fi alocate apelurilor dedicate NEB în cadrul Misiunii și Clusterelor Horizon Europe în 2023 și 2024.

 În contextul Anului European al Competențelor, ediția 2023 a Premiilor NEB va avea un accent tematic pe educație și va extinde acoperirea geografică în Balcanii de Vest, pe lângă statele membre ale UE. În acest an, NEB va dezvolta, de asemenea, Academia NEB și va pune în aplicare cursuri de formare privind construcția durabilă, circularitatea și materialele pe bază de bio, pentru a accelera transformarea sectorului.

Proiectele în derulare vor continua, cum ar fi Laboratorul NEB, pentru a ancora NEB în toate politicile. NEB consideră, de asemenea, ca una dintre sarcinile sale importante să sporească prezența în țări și regiuni, inclusiv în zonele rurale, unde până acum există doar o activitate redusă a NEB. Datorită rutelor Erasmus+ „DiscoverEU”, noile rute europene Bauhaus, tinerii europeni vor avea în curând posibilitatea de a descoperi peisajele și orașele uimitoare ale Europei, în timp ce învață despre Noul Bauhaus european.

The New European Bauhaus Progress Report
The New European Bauhaus Dashboard
Annex 1- EU funding and actions for the New European Bauhaus
Annex 2 - The New European Bauhaus Compass