Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Destinația NEB 2024 - HORIZON Europe

17,8 milioane EUR disponibile pentru proiecte în cadrul apelului Transformarea cartierelor, făcându-le frumoase, durabile și incluzive (New European Bauhaus).

Mai multe despre Destinația NEB puteți descoperi aici.

Apelul a fost deschis pe data de 7 mai și cuprinde trei apeluri și direcții strategice:

 1. Înființarea unui centru de excelență al Noului Bauhaus European pentru rezultate și impact HORIZON-MISS-2024-NEB-01-03

Prin acest apel se dorește dezvoltarea unui „centru de excelență al Noului Bauhaus European”, cu scopul de a colecta, centraliza, gestiona, monitoriza și valorifica cunoștințele produse de proiectele NEB, comunitatea NEB și alte acțiuni NEB relevante (de exemplu, proiectele rezultate din apelurile finanțate de UE dedicate NEB în diferitele programe ale UE, NEB Lab), asigurând în același timp cooperarea și colaborarea între ele. Mai multe informații despre acest apel puteți găsi aici.

 1. Valorificarea potențialului produselor bio secundare

HORIZON-MISS-2024-NEB-01-01

Se anticipează că rezultatele proiectulelor selectate vor contribui la toate următoarele rezultate așteptate:

 1. Înțelegerea îmbunătățită de către actorii din sectorul construcțiilor a caracteristicilor și potențialului produselor ce utilizează materiale bio provenite din surse secundare
 2. Dezvoltarea unor strategii pentru implementarea la scară industrială (într-un mod ce depășește deja procesele convenționale de reciclare și degradare a materialelor) a cel puțin patru tipuri diferite de produse ce folosesc materiale secundare, evidențiind și demonstrând astfel întregul potențial și beneficiile economiei circulare.
 3. Îmbunătățirea astfel a performanței ecologice a produselor de construcții.

Mai multe despre acest apel găsiți aici.

 1. Noi modele de guvernare pentru co-proiectarea spațiilor publice în cartiere de către comunități

HORIZON-MISS-2024-NEB-01-02

Mai multe despre acest apel găsiți aici.

 1. Proiectele din acest apel ar trebui să contribuie la toate următoarele rezultate așteptate:
 2. Îmbunătățirea înțelegerii de către autoritățile publice a modului în care abordările inovatoare de implicare pot promova deschiderea, coeziunea socială, încrederea și acceptarea în comunități și pot promova incluziunea comunităților marginalizate și/sau a grupurilor vulnerabile.
 3. Abordările de implicare testate și validate sunt puse la dispoziția autorităților publice pentru a implica cetățenii în co-proiectarea și co-dezvoltarea spațiilor publice din cartierele lor.
 4.  O mai bună acceptare publică a schimbării datorită implicării semnificative și continue a tuturor utilizatorilor finali relevanți și a comunităților locale în proiectarea, construcția și întreținerea spațiilor publice.
 5.  Mecanisme îmbunătățite de cooperare între cetățeni și dezvoltatorii de proiecte.

Propunerile de proiecte din cadrul acestei Destinații trebuie să contureze un traseu care să contribuie la NEB și să urmărească o serie de obiective:

 1. Ecosistemul construcțiilor devine mai durabil, mai puțin poluant și mai circular prin dezvoltarea unor produse inovatoare și regenerative și prin abordări integrate pe întreg lanțul de valoare al construcțiilor, integrate ulterior și în procesele de decizie publică și de afaceri.
 2. De asemenea, ecosistemul construcțiilor devine mai prietenos cu clima și mai rezistent la schimbările climatice prin dezvoltarea de soluții pentru renovări mai rapide, mai ieftine și mai eficiente pentru clădirile cu emisii zero și cu producție de energie pozitivă
 3. Tehnologii de vârf, inclusiv Inteligența Artificială (AI), sunt integrate și aplicate în colaborare cu artele, științele arhitecturale și designul contemporan, în vederea construirii unui ecosistem de construcție mai regenerativ și circular.
 4. Încrederea cetățenilor în tranziția verde și în democrație este consolidată prin procese participative și modele de guvernare care echilibrează interesele publice și private. Acest lucru se realizează prin folosirea cunoștințelor din domeniile Științelor Sociale și Umaniste, prin inovație socială și prin explorarea modului în care cultura și designul pot amplifica în continuare potențialul transformator al acestor practici și modele.
 5. Sunt dezvoltate și aplicate modele inovatoare de finanțare pentru a stimula investițiile în revitalizarea cartierelor.
 6. Acceptarea socială mai largă a tranziției verzi și a soluțiilor conexe este susținută prin crearea de semnificații noi și prin contribuția sectorului creativ și artistic și a patrimoniului cultural.
 7. Expertiza actorilor din sectoarele culturale și creative asistă companiile și decidenții politici în abordarea provocărilor asociate tranzițiilor (verzi, sociale, digitale).