Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Întâlnirea Anuală a Alianței DAVOS Baukultur

În luna iunie, a avut loc întrunirea anuală a Alianței DAVOS Baukultur, din care Ministerul Culturii este parte. Sub tema „Modelarea locurilor de mâine”, evenimentul a abordat provocările și oportunitățile „baukultur” (cultura construcțiilor) generate de expansiunea urbană rapidă.

Întâlnirea a adus împreună lideri din domenii diverse, pentru a împărtăși modul în care activitatea lor și cea a Alianței promovează o abordare orientată către calitate în planificare, dar și în dezvoltarea și gestionarea comunităților mai incluzive și mai vibrante. Astfel, peste 100 de specialiști, reprezentanți ai administrațiilor publice centrale sau locale, precum și practicieni și reprezentanți din sectorul asociativ sau privat s-au adunat la sediul World Economic Forum din Geneva pentru a reitera angajamentul lor comun în promovarea planificării urbane de calitate, a politicii de construcții și a managementului comunităților, cu accent pe incluziune, durabilitate și vitalitate.

În cadrul întâlnirilor, conferințelor și workshopurilor organizate cu această ocazie, participanții au discutat despre importanța politicilor arhitecturale, a guvernanței participative, despre instrumente necesare pentru o mai bună înțelegere a valorii sociale, despre conceptul de orașe net zero și despre importanța circularității. Prin aducerea de experiențe și expertize diverse și complementare, au fost avansate idei și scenarii de viitor referitoare la guvernanță pe multiple nivele, participare publică, relația culturii cu mediul construit și importanța abordărilor interdisciplinare și cross-sectoriale pentru a aborda aceste subiecte complexe.

Tot în cadrul întâlniri, a fost lansat și primul Ghid de Bune Practici Baukultur.

Alianța adună organizații și instituții interesate din sectorul public și privat în jurul unui set comun de principii pentru a îmbunătăți calitatea și cultura locurilor în care trăim și pentru a spori conștientizarea problemelor cheie culturale, sociale, economice, de mediu și tehnice.

Scopul Alianței este să încurajeze soluții inovatoare care să sprijine implementarea practică pe teren, prin dezvoltarea de instrumente, politici exemplare și reglementări inteligente. Aceste inițiative sunt menite să faciliteze planificarea și executarea proiectelor ce promovează standarde ridicate în domeniul Baukultur.

Mai multe detalii despre aceste standarde și despre principiile care ghidează Baukultur puteți găsi aici.

De asemenea, Alianța a dezvoltat în ultimul an patru focus grupuri tematice, cu scopul de a dezvolta instrumente de implementare printr-o abordare intersectorială, respectiv:

Accesibilitate și Crearea de Valoare Socială

Grup care explorează modalități de a incentiva și accelera adoptarea Baukultur de înaltă calitate în cadrul proiectelor de regenerare, structurate pentru a încorpora și stimula valoarea socială pentru toate comunitățile.

Reziliență și Adaptare la Schimbările Climatice

Grup care își propune identificarea modalităților de reducere a riscurilor asociate schimbărilor climatice și dezastrelor naturale și promovarea comunităților mai reziliente la acestea, ca parte a avansării Baukultur de înaltă calitate.

Durabilitate și Circularitate

Incentivarea și accelerarea adoptării modelelor de construcție durabile și circulare, retehnologizarea clădirilor și îmbunătățirea planificării pentru avansarea comunităților și a proiectelor cu impact net zero și pozitiv asupra naturii.

Reconstrucția Ucrainei

Un grup special care își propune stabilirea unor cadre și susținerea proiectelor pentru Baukultur de înaltă calitate în procesul de reconstrucție, având în vedere cultura și patrimoniul unic și puternic afectate ale Ucrainei.

Ne bucurăm că Ministerul Culturii a fost reprezentat în cadrul întâlnirii și în cadrul grupului de lucru Durabilitate și Circularitate și considerăm că relația culturii cu cea a mediului construit este una importantă, cu atât mai mult cu cât relația comunităților cu spațiile și cartierele a devenit una esențială în cadrul mai multor programe și politici Europene.

Mai multe informații despre Alianță, dar și despre activitățile acesteia, inclusiv cum vă puteți alătura acestui demes, găsiți aici.

Foto Credits - Marc Bader pentru World Economic Forum