Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Cultural Heritage as a strategic territorial development resource

Proiectul Cultural Heritage as a strategic territorial development resource: mapping impacts through a set of common European socio-economic indicators vizează obținerea unor statistici referitoare la indicatori socio-economici aferenți patrimoniului cultural din țările partenere (Norvegia, Suedia, Olanda, România, Ungaria, Slovenia, Slovacia Belgia, Franța), în vederea susținerii cu date concrete a abordării patrimoniului ca resursă strategică ce generează beneficii economice și sociale. Activitățile proiectului constau în analize teritoriale și studii efectuate de instituții de cercetare, care au fost contractate prin proceduri de achiziție publică cu fondurile primite prin Programul ESPON. Cercetarea aplicată va contribui la furnizarea de informații teritoriale, la îmbunătățirea capacității de observare a teritoriului și a instrumentelor dedicate analizei teritoriale și a patrimoniului cultural.

Pe parcursul anului 2018 s-a derulat procesul de cercetare în vederea stabilirii și cuantificării indicatorilor aplicabili în statele participante la proiect.

Rezultatele cercetării realizate în cadrul proiectului vor fi utilizate la fundamentarea și îmbunătățirea politicilor comunitare cu impact teritorial și pot fi valorizate de statele participante prin instrumente și politici adaptate particularităților naționale și regionale.