Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia – Centru Expozițional Corp Principal „E”

Beneficiar: UAT Municipiul Alba Iulia

Parteneri în proiect: Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Culturii și Identității Naționale

Finanțare: POR 2014-2020. Programul este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Valoarea totală a proiectului: 21.724.540,91 lei

Contribuția Uniunii Europene: 21.065.672,54 lei

Obiectivele majore ale proiectului: conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia — Centru Expozițional Corp Principal „E”, în suprafață de 3113,64 mp, prin lucrări de consolidare, conservare, restaurare dotări interioare și amenajări expoziționale, în vederea valorificării durabile în acord cu statutul său istoric cu valențe naționale și europene. Funcțiunile propuse prin proiectul amintit sunt culturale și sunt considerate de specialiști potrivite atât pentru clădire ca monument istoric, cât și pentru a atrage un număr cât mai mare de turiști. În primul rând, se dorește amenajarea unui Muzeu al Principatului Transilvaniei. Se vor avea în vedere atât  etapele de construcție a clădirii, cât și picturile valoroase din epoci diferite care pot fi conservate in situ.

Data finalizării: aprilie 2020

Fișa proiectului