STRATEGIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII - Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural

Strategia Sectorială în Domeniul Culturii

Strategia va fi documentul de planificare culturală la nivel național, ce va fundamenta documentele strategice de nivel regional, județean și local și documentațiile operaționale pentru programe și proiecte cu fonduri publice, precum și celelalte strategii de dezvoltare la nivel național cu relevanță și impact cultural.

Având o corelare a obiectivelor și măsurilor relevante pentru acțiuni în sectorul cultural, cresc șansele îmbunătățirii serviciilor publice în domeniul culturii, a accesului la cultură și diversității expresiilor culturale, integrării culturii în proiectele de dezvoltare teritorială durabilă, stimulării economiei creative și prezenței culturii române la nivel internațional.

Strategia - un document de politică publică - va fi întemeiată pe analiza funcțională a două politici publice ce vor avea la bază evaluări de impact ex-ante, precum și un sistem coerent de indicatori ce vor permite monitorizarea și evaluarea implementării acesteia.