STRATEGIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII - Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural

Strategia Sectorială în Domeniul Culturii

Rezultatul principal al proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural” îl reprezintă Strategia Sectorială în Domeniul Culturii 2023-2030, care urmărește integrarea și valorificarea socială și economică, prin acțiune guvernamentală, a creativității indivizilor și comunităților, a Sectoarelor Culturale și Creative pentru o societate a viitorului incluzivă, care utilizează în mod sustenabil resursele naturale și culturale. Nevoia unei strategii sectoriale dedicate domeniului culturii este explicitată în Analiza Funcțională a Ecosistemului Cultural din România, cea mai amplă mapare a resurselor informaționale, materiale, financiare și umane de până acum la nivel național, realizată în cadrul aceluiași proiect.

Strategia va fi documentul de planificare culturală la nivel național, ce va fundamenta documentele strategice de nivel regional, județean și local și documentațiile operaționale pentru programe și proiecte cu fonduri publice, precum și celelalte strategii de dezvoltare la nivel național cu relevanță și impact cultural.

Având o corelare a obiectivelor și măsurilor relevante pentru acțiuni în sectorul cultural, cresc șansele îmbunătățirii serviciilor publice în domeniul culturii, a accesului la cultură și diversității expresiilor culturale, integrării culturii în proiectele de dezvoltare teritorială durabilă, stimulării economiei creative și prezenței culturii române la nivel internațional.

Vezi documentul