STRATEGIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII - Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural

Formare personal

Formarea are ca obiectiv diseminarea principalelor prevederi ale Strategiei Sectoriale în domeniul Culturii și ințelegerea corelării direcțiilor acesteia de acțiune cu alte documente de politică publică, de la nivel național, al UE, sau de la nivelul organismelor internaționale, relevante pentru domeniul culturii.

Acest proces va permite ințelegerea și aproprierea necesității planificării programelor și proiectelor avute în vedere, precum și înțelegerea importanței estimării impactului măsurilor avute în vedere, precum și identificarea, monitorizarea și evaluarea rezultatelor proiectelor si programelor. Procesul de formare reprezintă o etapă necesară în inițierea unei schimbări structurale, la nivelul culturii administrației publice, în direcția intelegerii necesitatii si utilității planificării strategice și a politicilor publice.