STRATEGIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII - Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural

Formare personal

Formarea are ca obiectiv diseminarea principalelor prevederi ale Strategiei Sectoriale în domeniul Culturii și ințelegerea corelării direcțiilor acesteia de acțiune cu alte documente de politică publică, de la nivel național, al UE, sau de la nivelul organismelor internaționale, relevante pentru domeniul culturii.

Acest proces va permite ințelegerea și aproprierea necesității planificării programelor și proiectelor avute în vedere, precum și înțelegerea importanței estimării impactului măsurilor avute în vedere, precum și identificarea, monitorizarea și evaluarea rezultatelor proiectelor si programelor. Procesul de formare reprezintă o etapă necesară în inițierea unei schimbări structurale, la nivelul culturii administrației publice, în direcția intelegerii necesitatii si utilității planificării strategice și a politicilor publice.

 

În luna martie 2023 au avut loc 3 sesiuni de formare profesională, dedicate personalului din instituțiile publice de cultură de la nivel central, local și județean. La sesiuni au participat 80 de persoane, cărora le-au fost prezentate concepte, metode și tehnici de management strategic și de elaborare a politicilor publice aplicabile în cultură, precum și noțiuni generale privind administrația culturii la nivel național. Partea teoretică a fost corelată cu dimensiunea practică prin exemplificarea cu secțiuni din cadrul Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii 2023-2030.

Mai multe detalii