Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

ANUNȚ / Achiziție de servicii de elaborare D.A.L.I. pentru obiectivul de investiție Casa „Vârnav-Liteanu”

Anunț de participare: SCN1139491/ 31.01.2024

Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Culturii (MC) intenționează să achiziționeze servicii de elaborare a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiție Casa „Vârnav-Liteanu” (Liteni, jud. Suceava).
Valoarea estimată a achiziției este de 494.991 lei, fără TVA.
Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preț.
Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 04.03.2024, ora 15:00.

Conacul „Vârnav-Liteanu“ a fost construit în anul 1790 în stil neoclasic. Valoarea culturală excepțională a clădirii aflate pe lista monumentelor istorice, care a condus la punerea sa sub protecție legală, corelată cu problemele de conservare și mai ales de punere în valoare, impune necesitatea intervențiilor de conservare, restaurare și refuncționalizare pentru înființarea Centrului de Pregătire pentru Restauratori, instituție care se va afla în coordonarea Institutului Național al Patrimoniului.

Investiția este finanțată prin cel de-al treilea Acord-cadru de împrumut dintre România și BDCE, semnat pe 9 iunie 2022 și ratificat prin Legea nr. 337 / 9 decembrie 2022, destinat reabilitării patrimoniului construit și modernizării unor clădiri culturale din România.