Calendar evenimente

 

 

Obiective

Pentru îndeplinirea angajamentelor Ministerului Culturii cuprinse în Strategia Sectorială în domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru perioada 2014-2020 prin atragerea și gestionarea fondurilor nerambursabile și rambursabile, Unitatea de Management a Proiectului este însărcinată cu:

  • Implementarea celor două proiecte finanțate din împrumutul contractat de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;
  • Implementarea proiectelor din fonduri nerambursabile ale Ministerului Culturii;
  • Gestionarea, în calitate de Operator de program, a două domenii de finanțare din cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014;
  • Pregătirea și implementarea de noi proiecte propuse spre finanțare din fonduri nerambursabile și rambursabile;
  • Acordarea de consultanță și asistență tehnică pe perioada derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă și rambursabilă, pe bază contractuală, pentru orice entitate publică sau private din sectorul cultural.