Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Obiective

Pentru îndeplinirea angajamentelor Ministerului Culturii și Identității Naționale cuprinse în Strategia Sectorială în domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru perioada 2014-2020 prin atragerea și gestionarea fondurilor nerambursabile și rambursabile, Unitatea de Management a Proiectului este însărcinată cu:

 • gestionarea, în calitate de Agenție de implementare, a celor două proiecte finanțate din împrumuturile contractate de Guvernul României de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, respectiv F/P 1562(2006) Reabilitarea monumentelor istorice din România și F/P 1572 (2006) Finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România;
 • gestionarea, în calitate de Operator de program, a Programului RO-CULTURA, finanțat în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2014-2021;
 • implementarea, în calitate de Beneficiar, a Proiectului E-Cultura: Biblioteca Digitală a României, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2, acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură;
 • implementarea, în calitate de Beneficiar, a Proiectului Monumente istorice - planificare strategică și politici publice optimizate, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă - IP 8/2017 Sprijin pentru implementarea managementului calității, măsuri de simplificare pentru cetățeni și mediul de afaceri, sistematizarea legislației și evaluarea sistemică a cadrului de reglementare;
 • pregătirea și implementarea de noi programe și proiecte propuse spre finanțare din fonduri nerambursabile și rambursabile.

De asemenea, Unitatea de Management a Proiectului are calitatea de Partener în următoarele proiecte:

 • CultPlatForm_21 - Danube Culture Platform – Creative Spaces of the 21st Century, finanțat în cadrul Programului Transnațional „Dunărea” 2014-2020;
 • Politică publică pentru meșteșugul tradițional, alături de Asociația Meștesukar Mobil și Secretariatul General al Guvernului;
 • Cultural Heritage as a strategic territorial development resource: mapping impacts through a set of common European socio-economic indicators, finanțat prin Programul de Cooperare ESPON;
 • Conservarea, Restaurarea și Valorificarea durabilă a ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia – Centru Expozițional Corp Principal „E”, alături de MApN, iar Primăria Municipiului Alba Iulia este Solicitant. Sursa de finanțare: POR 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural;
 • Conservarea, protejarea și promovarea monumentului istoric Galeria de Artă „Rudolf Schweitzer” - Cumpăna în vederea dezvoltării patrimoniului cultural, pentru care CJ Argeș este Solicitant, iar sursa de finanțare este POR 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural;
 • Conservarea, protejarea și promovarea monumentului istoric Muzeul Județean Argeș (Vechea Prefectură) în vederea dezvoltării patrimoniului cultural pentru care CJ Argeș este Solicitant, iar sursa de finanțare POR 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.