Calendar evenimente

 

 

Proiecte

Unul dintre obiectivele constante ale Ministerului Culturii îl constituie adecvarea ofertei culturale şi a spaţiilor şi echipamentelor de practică culturală la nevoile şi orizontul de aşteptare ale populaţiei.

În acest context, la finalul anului 2005, în urma unui studiu privind starea infrastructurii culturale din România, s-au desprins următoarele concluzii:

  • infrastructura culturală este, în genere, învechită şi, în multe situaţii, inadecvată nevoilor culturale ale cetățenilor;
  • o parte dintre instituţiile publice de cultură îşi au sediile în clădiri-monument istoric degradate, care necesită un amplu proces de restaurare;
  • deşi pentru unele clădiri-monument istoric sau fost demarate lucrări de consolidare şi restaurare, acestea au fost, ulterior, sistate sau încetinite din lipsă de fonduri, sau din cauza alocaţiilor bugetare fragmentate;
  • în acelaşi timp, s-a constatat nevoia urgentă de îmbogăţire şi diversificare a infrastructurii culturale prin construirea de noi imobile (Bibilioteca Naţională a României) sau prin consolidarea şi modernizarea celor existente (Teatrul Naţional ”I.L. Caragiale” Bucureşti).

Ţinând cont de aceste realități, în martie 2006, a fost aprobat de Guvern şi Preşedintele României, la inițiativa Ministerului Culturii și Cultelor, Memorandumul de împuternicire a Ministerului Finanţelor Publice pentru identificarea şi atragerea de resurse financiare, necesare finanţării programului de restaurare a unor monumente istorice şi de construire, consolidare şi modernizare a instituţiilor publice de cultură de importanţă deosebită.

Urmare acestor demersuri, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) a fost cea care şi-a oferit sprijinul pentru finanţarea unui astfel de program, prin care cele mai importante edificii culturale din România sunt reabilitate, restaurate, construite / reconstruite și modernizate, în baza a două Acorduri-cadru de împrumut pentru finanțarea proiectelor:

F/P 1562 (2006) privind reabilitarea monumentelor istorice din România
și 
F/P 1572 (2006) privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România

Documentele bilaterale reprezintă un acord între partea română și un partener extern, respectiv un organism financiar internațional care acordă suport financiar statelor membre ale Consiliului Europei pentru investiții cu caracter social și cultural. Anterior acestor două mari proiecte implementate de Ministerul Culturii prin organismul desemnat Unitatea de Management a Proiectului, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a mai finanțat, prin acordarea de credite, lucrările de consolidare și restaurare a Ateneului Român.

Din perspectivă financiară, nivelul investițiilor din cadrul celor două proiecte reprezintă cea mai importantă și curajoasă inițiativă de reabilitare a infrastructurii culturale din România care s-a bucurat, încă de la demararea propriu-zisă în anul 2007, de sprijinul tuturor guvernelor și miniștrilor de resort, constituind o permanentă prioritate a Ministerului Culturii.

Proiectele susţin conservarea valorilor arhitecturale şi istorice ale monumentelor și promovează dezvoltarea activităților instituțiilor publice de cultură găzduite de aceste edificii, prin restaurarea funcţiilor şi asigurarea unor condiţii tehnice şi de siguranţă corespunzătoare desfășurării unor evenimente culturale de anvergură. Investițiile contribuie la dezvoltarea regională şi la consolidarea coeziunii sociale datorită multiplelor efecte asupra activităţii economice, ocupării forţei de muncă şi turismului. Implementarea proiectelor conduce la crearea a aproximativ 1.500 de locuri de muncă temporare, pe parcursul perioadei de realizare a lucrărilor de reabilitare, construcție / reconstrucție și modernizare şi a altor câteva zeci cu caracter permanent, create prin redeschiderea unor istituții, ca în cazul Muzeului Colecțiilor de Artă care a fost nefuncţional timp de 27 de ani și redeschis de curând.

Datorită importanței deosebite din punct de vedere instituțional, al statutului de monumente istorice de clasă A, a încărcăturii culturale, istorice și arhitecturale deținute de cele 20 de edificii incluse în proiecte, investițiile noastre au fost constant în atenția publicului, dezbătute pe larg și amplu prezentate în mass-media, dar și supuse analizei atente a factorilor decizionali și a organismelor de control, cărora li se adaugă misiunile tehnice și financiare întreprinse cu regularitate de experți ai finanțatorului extern, în urma cărora activitatea UMP a primit calificative pozitive, nefiind consemnată în cei peste 6 ani de existență nici o de abatere de la lege sau de la angajementele asumate în raport de BDCE.

Notorietatea, respectul şi simpatia publică de care se bucură majoritatea obiectivelor programului, evoluţia pozitivă privind implementarea acestuia, precum şi alocarea de către finanţatorul extern a unei sume consistente pentru construirea noului sediu al Bibliotecii Naţionale a României – între altele, cea mai mare clădire din România după cea a Palatului Parlamentului –  au făcut ca, în iunie 2012, unul dintre finanțiștii de vârf ai Europei, dl. Rolf Wenzel, Guvernator al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, să viziteze noua casă a Bibliotecii. Vizita a cuprins și discuții cu ministrul Culturii în cadrul cărora oaspetele a apreciat că managementul și rezultatele investițiilor realizate de Ministerul Culturii în colaborare cu BDCE pot fi considerate un exemplu de bună practică pentru celelalte proiecte finanțate de organismul bancar european.