Calendar evenimente

 

 

Achiziții publice

Pentru îndeplinirea obiectivelor celor două proiecte, Unitatea de Management a Proiectului atribuie contracte cu respectarea prevederilor OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

Procedurile de achiziție publică sunt, în plus, monitorizate de experți în achiziții ai Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei.