Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Finanțare

Proiectele F/P 1562 (2006) privind reabilitarea monumentelor istorice din România și F/P 1572 (2006) privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România sunt co-finanțate de Guvernul României în parteneriat cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin două Acorduri-cadru de împrumut parafate în decembrie 2006, respectiv mai 2007.

Fiecare tranșă din împrumut este acordată pentru o perioadă de 20 de ani, din care 5 ani perioada de grație.

Valoarea cumulată a proiectelor este de 348.858.000 Euro, fără TVA.

Suma este destinată finanţării consolidării, restaurării / construcției, reconstrucției și modernizării unui număr de 21 de monumente istorice şi edificii ce adăpostesc instituţii publice de cultură de maximă relevanță, aflate în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale și care au fost selectate pe baza importanţei şi în conformitate cu criteriile de finanţare ale Băncii.

Prezentare sintetică a finanțării

Denumire proiect

Obiective

Surse de finanțare

Valoare totală
(Euro, fără TVA)

Valoarea împrumutului acordat de BDCE

Contribuția României

Sumă

Pondere

Sumă

Pondere

F/P 1562 (2006) privind reabilitarea monumentelor istorice din România

Consolidarea și restaurarea unui număr de 16 clădiri-monument istoric aparținând unor instituții publice de cultură de importanță națională

 

 

 

Credite externe acordate de BDCE
și
bugetul de stat

114.878.000

78.200.000

68%

36.678.000

32%

F/P 1572 (2006) privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România

Construcția, reconstrucția și modernizarea unui număr de 5 clădiri aflate în folosința unor instituții publice de cultură de importanță națională

233.980.000

116.200.000

49,7%

117.780.000

50,3%

Valoare totală

348.858.000

194.400.000

55,7%

154.458.000

44,3%