Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programul RO-CULTURA

Programul PA14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural”  (denumit în continuare Programul RO-CULTURA) are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.

Bugetul Programului este de 29.015.294 euro, din care:

 • 24.663.000 euro - reprezentând finanțarea externă nerambursabilă;
 • 4.352.294 euro - reprezentând co-finanțarea națională.

Cel puțin 10% din costurile eligibile ale Programului sunt destinate îmbunătățirii situației populației rome.

Programul vizează:

 • Îmbunătățirea managementului patrimoniului cultural prin restaurarea și revitalizarea unor monumente istorice, prin susținerea expozițiilor inovative cu obiecte restaurate și prin revitalizarea patrimoniului cultural al minorității rome;
 • Îmbunătățirea accesului la culturăprin consolidarea antreprenoriatului cultural, dezvoltarea publicului și sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă.

Un alt rezultat transversal al Programului îl constituie consolidarea colaborării între entitățile din România și cele din Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) în domeniul cultural.Acest obiectivva fi îndeplinit prin susținerea:

 • cooperării culturale internaționale în domeniul patrimoniului cultural;
 • cooperării culturale internaționale în domeniul creației artistice contemporane.

Programul cuprinde 7 apeluri de proiecte ce vor fi lansate în următorii 3 ani,în valoare totală de 26.685.000 euro, structurate astfel:

Îmbunătățirea managementului patrimoniului cultural

 • Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice (16.000.000 euro);
 • Susținerea expozițiilor inovative cu obiecte restaurate  (1.285.000 euro);
 • Revitalizarea patrimoniului cultural al minorității rome (900.000 euro).

Îmbunătățirea accesului la cultură

 • Consolidarea antreprenoriatului cultural și Dezvoltarea publicului (6.500.000 euro);
 • Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă (2.000.000 euro).

Solicitanții de finanțare eligibili se vor înscrie în una din următoarele categorii:

 • Instituții/autorități publice;
 • Organizații neguvernamentale;
 • IMM-uri.

Partenerii de proiect eligibili vor fi entități publice sau private, comerciale sau necomerciale, precum și organizații neguvernamentale stabilite ca persoană juridică, și a căror activitate se referă, inter alia, la sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013.

Suma minimă și maximă disponibilă pentru proiecte
Valoarea finanțării nerambursabile va fi cuprinsă între:

 • 200.000 – 2.000.000 euro
 • 50.000 – 200.000 euro
 • 50.000 - 130.000 euro

Rata de finanțare
Valoarea finanțării nerambursabile va fi cuprinsă între 80%-100% din costurile totale eligibile.

Durata proiectelor
Implementarea proiectelor nu poate depăși 30 aprilie 2024.