Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Proiecte în implementare

E-cultura: Biblioteca Digitală a României
E-cultura: Biblioteca Digitală a României

Detalii

Proiectul E-cultura are ca principal scop digitalizarea patrimoniului cultural cu ajutorul tehnologiilor IT actuale, moderne, astfel încât moștenirea culturală națională să poată fi păstrată, promovată și transmisă generațiilor viitoare.
Monumente istorice - planificare strategică și politici publice optimizate
Monumente istorice - planificare strategică și politici publice optimizate

Detalii

Obiectiv general: optimizarea și eficientizarea actului administrativ, legislativ și decizional în administrația centrala și serviciile sale deconcentrate în domeniul patrimoniului cultural național.
Politică publică pentru meșteșugul traditional

Detalii

Proiectul răspunde nevoilor de sprijinire a meșteșugurilor tradiționale, semnalate de către actorii cheie din domeniu, prin promovarea unor politici publice specifice, respectiv asigurarea premiselor pentru un cadru legislativ adecvat practicării meșteșugurilor.
Cultural Heritage as a strategic territorial development resource

Detalii

Cultural Heritage as a strategic territorial development resource: mapping impacts through a set of common European socio-economic indicators