Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Informații de interes public

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. f), g) și h) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare, Unitatea de Management a Proiectului (UMP) face următoarele precizări:

Programele implementate având ca surse de finanțare fonduri rambursabile sau nerambursabile, alături de principalele activități ale UMP se regăsesc menționate și descrise pe site-ul propriu, www.umpcultura.ro, constituit ca instrument eficient şi transparent de diseminare a informaţiilor privitoare la activitatea desfăşurată către toţi cei interesaţi.

Principalele tipuri de documente de interes public emise și/sau gestionate ca urmare a activității UMP sunt următoarele:

 • acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea UMP;
 • structura organizatorică;
 • coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • memorandumuri și acorduri-cadru de imprumut încheiate între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;
 • documente privind activitatea în cadrul Comitetului Consultativ Tematic Turism, Cultură, Patrimoniu Cultural;
 • documente privind activitatea în cadrul Comitetului interinstituțional pentru elaborarea Acordului de Parteneriat (2014-2020);
 • manual de proceduri;
 • fişe de proiecte;
 • proiecte de Memorandumuri supuse avizării Guvernului privind durata și costurile Acordurilor-cadru de împrumut
 • studii și diverse rapoarte referitoare la patrimoniul cultural;
 • strategie de marketing teritorial pentru patrimoniul din sud-estul Europei;
 • set de metodologii și instrumente privind buna guvernare a patrimoniului imobil;
 • materiale de promovare online, media sau tipărite;
 • acorduri transnaționale;
 • plan pilot de dezvoltare locală prin intermediul patrimoniului construit;
 • diverse prezentări și comunicări susținute în cadrul întâlnirilor care au loc între partenerii și specialiștii implicati în proiectului CULTEMA;
 • puncte de vedere privitoare la modul de interpretare și aplicare a unor acte normative;
 • documente aferente procedurilor de achiziție publică;
 • contracte de execuție lucrări, de prestări servicii și de furnizare produse;
 • raportări către Ministerul Finanțelor Publice;
 • date şi documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 • fişe de post, fişe de evaluare şi rapoarte de evaluare a personalului;
 • documente privind pregătirea şi perfecţionarea personalului;
 • materiale de informare a personalului în domeniul prevenirii faptelor de corupţie;
 • declaraţii de avere şi de interese;
 • fișe alertă risc;
 • rapoarte semestriale privind stadiul implementării proiectelor;
 • sinteze anuale privind activitatea UMP;
 • documente privind solicitările, distribuţia, transferul şi retragerea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din categoria/componenţa echipamentelor informatice şi pentru comunicaţii de date;
 • răspunsuri la interpelări parlamentare, petiţii și memorii;
 • rapoarte de monitorizare a presei scrise şi audiovizuale;
 • răspunsuri la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • precizări sau puncte de vedere în legătură cu unele subiecte supuse atenţiei mass-media;
 • răspunsuri, puncte de vedere și informări emise la solicitarea instituțiilor partenere, demnitarilor, autorităților centrale și locale;
 • registru intrări/ieșiri documente.