Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programare fonduri UE 2014-2020

Cultura în cadrul Procesului de programare a instrumentelor structurale 2014-2020

În data de 13 iunie 2012, a fost aprobat Memorandumul privind Aprobarea acţiunilor şi documentelor privind pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene în perioada 2014 - 2020.

Documentul a fost iniţiat de Ministerul Afacerilor Europene, instituţia cu rol coordonator a procesului de elaborare a documentelor de programare pentru perioada 2014 – 2020.

Memorandumul conţine orientări metodologice pentru programarea fondurilor europene destinate unei dezvoltări inteligente, durabile şi incluzive, precum şi precizări pentru organizarea şi funcţionarea cadrului partenerial de consultare în vederea elaborării documentelor de programare naţionale pentru perioada 2014 - 2020.

Structura partenerială aprobată prin Memorandum

 • Comitetul Interinstituţional pentru elaborarea Acordului de Parteneriat (CIAP)
 • 12 Comitete Consultative organizate ca secţiuni ale CIAP din care:
  • 10 comitete consultative tematice (CCT)
   • Transporturi
   • Mediu şi schimbări climatice
   • Competitivitate şi eficienţă energetică
   • Comunicaţii şi tehnologia informaţională
   • Educaţie
   • Ocupare, incluziune socială şi servicii sociale
   • Servicii de sănătate
   • Turism, cultură si patrimoniul cultural
   • Dezvoltare rurală, agricultură şi pescuit
   • Administraţie şi bună guvernanţă
  • 2 Comitete Consultative reprezentative pentru dezvoltare regională şi coeziune teritorială
   • Comitetul Consultativ privind Dezvoltarea Regională (CCDR)
   • Comitetul Consultativ privind Coeziunea Teritorială (CCCT)

Scopul principal al comitetelor consultative este de a stabili şi prioritiza investiţiile la nivel sectorial şi regional, pe baza documentelor realizate în cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. 

În cadrul Comitetului Consultativ Tematic Turism, Cultură, Patrimoniu Cultural, s-au constituit următoarele grupuri de lucru:

 • Turism - coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
 • Cultură şi Patrimoniu Cultural - coordonat de Ministerul Culturii

Grupul de lucru Cultură, Patrimoniu Cultural este împărţit în 3 subgrupuri, pentru a se urmări necesităţile sectorului cultural într-o mai mare măsură:

 • Dezvoltarea capacităţii organizaţionale în sectorul cultural
 • Cultura cu impact social şi educaţional
 • Creştere economică prin cultură
Orientări strategice - zona montană

Orientări strategice naționale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate (2014 – 2020)

Detalii

Documente programare

În luna octombrie 2011, Comisia Europeană a prezentat proiectul unui pachet legislativ referitor la Politica de Coeziune, respectiv Politica Agricolă Comună și Politica Comună pentru Pescuit, pentru perioada 2014-2020, stabilind, astfel, principalele elemente de abordare integrată a programării acțiunilor structurale și a implementării acestora pentru o dezvoltare inteligentă și durabilă la nivel european, național, regional și local.

Detalii