Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Cine suntem

Unitatea de Management a Proiectului (UMP) a fost înființată în martie 2007, ca o consecință obligatorie a parafării Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) pentru finanțarea Proiectului Reabilitarea monumentelor istorice din România, căruia i s-a adăugat, câteva luni mai târziu, cel de-al doilea Acord-cadru pentru finanțarea Proiectului Finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public, ambele în curs de  implementareDatorită capacității profesionale și activității dinamice demonstrate încă din primul an de funcționare, Unității de Management a Proiectului i-au fost delegate, în plus, atribuții în acord cu decizia strategică adoptată, în decembrie 2010, de Ministerul Culturii, pentru eficientizarea activității de absorbție a fondurilor nerambursabile și rambursabile și de gestionare a acestora la nivelul instituției.

Din punct de vedere administrativ, UMP este un compartiment în cadrul Ministerului Culturii, fără personalitate juridică, dar având autonomia administrativă necesară desfășurării activităților ce decurg prin efectul acordurilor de împrumut și al programelor/proiectelor cu finanțare nerambursabilă și rambursabilă.

Printre investițiile finalizate în cadrul parteneriatului cu BDCE, se numără:

De asemenea, UMP a implementat proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare de peste 3,5 milioane de euro ce au vizat:

În perioada 2013-2019, UMP a gestionat 2 programe finanțate prin Granturile SEE 2009-2014, dedicate sectorului cultural:

și alte 3 proiecte din fonduri europene:

În prezent, UMP gestionează următoarele programe și proiecte cu finanțare nerambursabilă:

În plus față de proiectele și programele menționate, UMP coordonează:

  • Biroul Europa Creativă din România, punct de informare și asistență tehnică pentru cel mai important program de finanțare al Uniunii Europene dedicat sprijinirii domeniilor creative, culturii și audiovizualului. Europa Creativă are două subprograme: MEDIA și Cultura, precum și o componentă transsectorială care facilitează colaborarea între sectoarele creative și sprijină sectorul mass-media de știri prin promovarea alfabetizării mediatice, a pluralismului și a libertății presei.
  • Punctul de contact pentru Programul Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori este biroul de promovare în România al Programului Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori 2021 – 2027 al Uniunii Europene.