STRATEGIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII - Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural

Context

În prezent, sectorul cultural din România nu beneficiază de un document strategic asumat la nivel guvernamental, pe termen mediu și lung, care să poată constitui baza întregului sistem de planificare culturală la nivel național, capabil să ofere coerență, continuitate și care să permită fundamentarea documentelor strategice cu caracter național, județean și local, precum și a documentațiilor operaționale pentru programe și proiecte finanțate din fonduri publice, motiv pentru care unul dintre obiectivele specifice ale acestui proiect constă în optimizarea proceselor decizionale, asigurarea coerentei și a unei viziuni comune in sectorul cultural prin elaborarea unui document strategic national in domeniul culturii.

În vederea atingerii acestui obiectiv, Ministerul Culturii își propune elaborarea unei Strategii Sectoriale în Domeniul Culturii pentru perioada 2023-2030, ce va avea în vedere și obiectivele Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.
Documentul strategic va asigura coerență, continuitate și transparență în cadrul sistemului de planificare și finanțare în domeniul cultural, atât prin identificarea, etapizarea și prioritizarea nevoilor acestui domeniu cât și prin identificarea căilor de acțiune, estimarea rezultatelor și stabilirea unui set de indicatori operaționali și a unui sistem de monitorizare.

Strategia sectorului cultural va avea acoperire națională și va fi corelată cu prevederile Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite, luând în considerare documentele programatice naționale, europene și ale organismelor internaționale relevante pentru domeniul culturii, precum UNESCO sau Consiliul Europei. Strategia va fi corelată și cu prevederile Strategiei naționale privind protejarea monumentelor istorice, elaborată în cadrul proiectului SIPOCA 389 - Monumente istorice - planificare strategică și politici publice optimizate.

Afla mai multe

Noutăți [ toate noutăţile ]

14 Octombrie 2022
REZULTATELE FINALE ale posturilor contractual vacante din cadrul proiectului POCA: Viziune Strategică și Coerentă pentru Sectorul Cultural

Detalii

11 Octombrie 2022
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul POCA: Viziune Strategică și Coerentă pentru Sectorul Cultural

Detalii

30 Septembrie 2022
Expert administrația publică 2 posturi – perioadă determinată – normă întreagă / Expert administrația publică 5 posturi – perioadă determinată – timp parțial de lucru

Detalii

13 Septembrie 2022
REZULTATE FINALE posturile contractual vacante din cadrul proiectului POCA: Viziune Strategică și Coerentă pentru Sectorul Cultural

Detalii

08 Septembrie 2022
Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

Detalii