STRATEGIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII - Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural
STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII - Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural

Context

În prezent, sectorul cultural din România nu beneficiază de un document strategic asumat la nivel guvernamental, pe termen mediu și lung, care să poată constitui baza întregului sistem de planificare culturală la nivel național, capabil să ofere coerență, continuitate și care să permită fundamentarea documentelor strategice cu caracter național, județean și local, precum și a documentațiilor operaționale pentru programe și proiecte finanțate din fonduri publice, motiv pentru care unul dintre obiectivele specifice ale acestui proiect constă în optimizarea proceselor decizionale, asigurarea coerentei și a unei viziuni comune in sectorul cultural prin elaborarea unui document strategic national in domeniul culturii.

În vederea atingerii acestui obiectiv, Ministerul Culturii își propune elaborarea unei Strategii Sectoriale în Domeniul Culturii pentru perioada 2021-2027, ce va avea în vedere și obiectivele Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.
Documentul strategic va asigura coerență, continuitate și transparență în cadrul sistemului de planificare și finanțare în domeniul cultural, atât prin identificarea, etapizarea și prioritizarea nevoilor acestui domeniu cât și prin identificarea căilor de acțiune, estimarea rezultatelor și stabilirea unui set de indicatori operaționali și a unui sistem de monitorizare.

Strategia sectorului cultural va avea acoperire națională și va fi corelată cu prevederile Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite, luând în considerare documentele programatice naționale, europene și ale organismelor internaționale relevante pentru domeniul culturii, precum UNESCO sau Consiliul Europei. Strategia va fi corelată și cu prevederile Strategiei naționale privind protejarea monumentelor istorice, elaborată în cadrul proiectului SIPOCA 389 - Monumente istorice - planificare strategică și politici publice optimizate.

Afla mai multe

Noutăți [ toate noutăţile ]

Lansarea Proiectului „Viziune Strategică și Coerentă pentru Sectorul Cultural” Cod SIPOCA: 709/ MySMIS2014+: 129541
06 Martie 2021
Ministerul Culturii, în calitate de Lider de parteneriat, prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP) și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) au semnat, la finalul lunii decembrie 2020, contractul de finanțare pentru Proiectul VIZIUNE STRATEGICĂ ȘI COERENTĂ PENTRU SECTORUL CULTURAL, contract nr. 572/22.12.2020.

Detalii