STRATEGIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII - Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural

Context

În prezent, sectorul cultural din România nu beneficiază de un document strategic asumat la nivel guvernamental, pe termen mediu și lung, care să poată constitui baza întregului sistem de planificare culturală la nivel național, capabil să ofere coerență, continuitate și care să permită fundamentarea documentelor strategice cu caracter național, județean și local, precum și a documentațiilor operaționale pentru programe și proiecte finanțate din fonduri publice, motiv pentru care unul dintre obiectivele specifice ale acestui proiect constă în optimizarea proceselor decizionale, asigurarea coerentei și a unei viziuni comune in sectorul cultural prin elaborarea unui document strategic national in domeniul culturii.

În vederea atingerii acestui obiectiv, Ministerul Culturii își propune elaborarea unei Strategii Sectoriale în Domeniul Culturii pentru perioada 2023-2030, ce va avea în vedere și obiectivele Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.
Documentul strategic va asigura coerență, continuitate și transparență în cadrul sistemului de planificare și finanțare în domeniul cultural, atât prin identificarea, etapizarea și prioritizarea nevoilor acestui domeniu cât și prin identificarea căilor de acțiune, estimarea rezultatelor și stabilirea unui set de indicatori operaționali și a unui sistem de monitorizare.

Strategia sectorului cultural va avea acoperire națională și va fi corelată cu prevederile Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite, luând în considerare documentele programatice naționale, europene și ale organismelor internaționale relevante pentru domeniul culturii, precum UNESCO sau Consiliul Europei. Strategia va fi corelată și cu prevederile Strategiei naționale privind protejarea monumentelor istorice, elaborată în cadrul proiectului SIPOCA 389 - Monumente istorice - planificare strategică și politici publice optimizate.

Afla mai multe

Noutăți [ toate noutăţile ]

Ateliere de lucru pentru testarea variantei preliminare a Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii 2023-2030
18 Iulie 2022
În perioada 13-15 iulie 2022, Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în parteneriat cu Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, a organizat trei ateliere de lucru pentru testarea variantei preliminare a Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii 2023-2030, conform proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural” (SIPOCA 709 / MySMIS2014+: 129541).

Detalii

Întâlnire de lucru la Brașov
26 Mai 2022
Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului, cu sprijinul și participarea Bibliotecii Județene „George Barițiu” - Brașov, organizează o întâlnire de lucru pentru prezentarea ”Analizei funcționale a ecosistemului cultural din România”, precum și pentru a discuta pe marginea viitoarelor posibile direcții de acțiune strategică.

Detalii

Analiza funcțională a ecosistemului cultural din România, punct de plecare pentru Strategia Sectorială în Domeniul Culturii 2023-2030
15 Martie 2022
Analiza funcțională a ecosistemului cultural din România, finalizată recent de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), relevă potențialul economic extraordinar al Sectoarelor Culturale și Creative (SCC), creșterea cheltuielilor făcute de autoritățile publice centrale și locale în domeniul culturii, fluctuațiile înregistrate la nivel de infrastructură culturală, dar și impactul pandemiei de COVID-19 asupra domeniului.

Detalii

05 Noiembrie 2021
Rezultate finale concurs pentru ocuparea postului contractual vacant în cadrul Proiectului POCA: Viziune Strategică și Coerentă pentru Sectorul Cultural.

Detalii