STRATEGIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII - Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural

Strategia Sectorială în Domeniul Culturii 2023-2030 este în consultare publică pe platforma SeCoPu

Data publicării: 02 Octombrie 2023

Strategia Sectorială în Domeniul Culturii 2023-2030, asumată ca rezultat major al proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural” (SIPOCA 709 / MySMIS2014+: 129541), a fost pusă în consultare publică online cu ajutorul noului Sistemul Electronic de Consultare Publică – SeCoPu.

Nevoia unei strategii sectoriale, dedicate domeniului culturii, este explicitată în Analiza funcțională a ecosistemului cultural din România. Aceasta arată că lipsa unui document care să ofere un set de obiective și direcții de acțiune relevante la nivel național, a condus, în ultimele decenii, la o deteriorare continuă a infrastructurii culturale, a calității și numărului resursei umane implicate în activitățile culturale, la o scădere continuă a consumului cultural. În plus, s-au constatat discrepanțe semnificative între regiuni, între mediile urban și rural, între categoriile de public și între subsectoarele culturii, respectiv între acest domeniu și celelalte domenii ale vieții social-economice din România. Nu în ultimul rând, Analiza funcțională relevă faptul că piața culturală din România este caracterizată printr-un consum crescut al producțiilor străine, în detrimentul creațiilor autohtone.

Strategia Sectorială în Domeniul Culturii 2023-2030 propune o abordare integrată, concentrată asupra cauzelor principale ale deficiențelor și disfuncționalităților care au impact asupra Sectoarelor Culturale și Creative. Unele dintre măsurile propuse în documentul strategic vor impune acțiunea guvernamentală directă în finanțarea modernizării și dezvoltării infrastructurii culturale, precum și pentru formarea profesională a resursei umane din domeniul cultural, atât pentru instituțiile publice, cât și pentru organizațiile de drept privat sau lucrători culturali independenți. O altă categorie de măsuri vizează întărirea cooperării dintre Ministerul Culturii și alte autorități ale administrației publice centrale (în special în ceea ce privește educația, cercetarea și turismul), agențiile pentru dezvoltare regională și autoritățile administrației publice locale. A treia categorie de măsuri presupune crearea și punerea în aplicare a mecanismelor de natură juridică, financiară și administrativă care să faciliteze activitățile instituțiilor publice de cultură, organizațiilor culturale de drept privat și creatorilor individuali în sensul dezvoltării unor produse și servicii culturale de calitate și al creșterii reale a gradului de acces al publicului la expresia culturală, indiferent de forma de manifestare a acesteia.

Termenul până la care pot fi făcute propuneri/observații/comentarii legate de documentul strategic este 9 octombrie 2023.