STRATEGIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII - Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural

Rezultate

Rezultate așteptate

Implementarea proiectului va avea două rezultate majore:

  • Elaborarea Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii pentru perioada 2023-2030 și adoptarea documentului la nivel guvernamental.
  • Îmbunătățirea cunostințelor personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale în domeniul managementului strategic și al politicilor publice în domeniul Culturii, prin desfășurarea a 3 sesiuni de formare a câte 3 zile fiecare, în care vor fi formate și certificate 80 de persoane.

Analiza funcțională a ecosistemului cultural din România

Analiza funcțională a ecosistemului cultural din România, realizată de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), relevă potențialul economic extraordinar al Sectoarelor Culturale și Creative (SCC), creșterea cheltuielilor făcute de autoritățile publice centrale și locale în domeniul culturii, fluctuațiile înregistrate la nivel de infrastructură culturală, dar și  impactul pandemiei de COVID-19 asupra domeniului.

Documentul reprezintă o primă etapă care precede elaborarea Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii 2023-2030, asumat ca rezultat major al proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural” (SIPOCA 709 / MySMIS2014+: 129541), implementat de Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Culturii (MC), ca lider de proiect, și INCFC, în calitate de partener.

Analiza ex-ante efectuată reprezintă cea mai amplă mapare a resurselor informaționale, materiale, financiare și umane de până acum la nivel național și este prima dată când această abordare se face din perspectiva tuturor sectoarelor care compun domeniul culturii.

Demersul a constat în colectarea, generarea, agregarea, cuantificarea și recodificarea unui volum foarte mare de date, dublate de interpretări intersectoriale pentru a putea identifica impactul și dinamica sectorului cultural, inclusiv în ceea ce privește zonele de intersecție cu alte domenii relevante: turism, educație, digitalizare, tineret, cercetare etc.

Analiza funcțională a ecosistemului cultural din România – sinteze: