STRATEGIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII - Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural

Sesiuni de formare în domeniul managementului strategic și al politicilor publice

Data publicării: 07 Aprilie 2023

În perioada 28-30 martie 2023, în cadrul proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural” (SIPOCA 709 / MySMIS2014+: 129541) au avut loc 3 sesiuni de formare profesională, dedicate personalului din instituțiile publice de cultură de la nivel central, local și județean.

Sesiunile de formare au fost organizate online de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), în parteneriat cu Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Culturii, și au avut ca teme managementul strategic, politicile publice și rolul administrației în cultură.

La sesiuni au participat 80 de persoane, cărora le-au fost prezentate concepte, metode și tehnici de management strategic și de elaborare a politicilor publice aplicabile în cultură, precum și noțiuni generale privind administrația culturii la nivel național. Partea teoretică a fost corelată cu dimensiunea practică prin exemplificarea cu secțiuni din cadrul Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii 2023-2030.

Obiectivele sesiunilor de formare au fost:

  • conștientizarea importanței abordării integrate a sectorului cultural și a identificării priorităților de intervenție;
  • creșterea nivelului de instruire a profesioniștilor cu activitate în domeniul culturii cu privire la necesitatea și utilitatea unei planificări bazate pe dovezi și care include practici și mecanisme de la nivel european;
  • familiarizarea participanților cu procesul de elaborare al unei strategii, importanța acesteia și necesitatea corelării priorităților de acțiune cu un cadru strategic mai larg, respectiv diseminarea principalelor prevederi ale Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii 2023-2030;
  • consolidarea cunoștințelor participanților în domeniile managementului strategic, al politicilor publice și al rolului administrației în cultură.