Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Orientări strategice - zona montană

Orientări strategice naționale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate  (2014 – 2020)

Zona montană defavorizată a României, constituie un teritoriu special, de interes naţional, cu un imens potențial economic, social, cultural şi de mediu.

Orientările strategice prezintă principalele direcții de urmat pentru asigurarea creșterii atractivității și dezvoltării durabile a zonei montane defavorizate, prin punerea în valoare a resurselor, stabilizarea populaţiei, menținerea identității culturale, creşterea puterii economice la nivel local, în condiţiile păstrării echilibrului ecologic și protecţiei mediului natural.

Prin îndeplinirea obiectivelor stabilite se va realiza dezvoltarea durabilă economică, socială şi de mediu a zonei montanedefavorizate prin protejarea şi valorificarea responsabilă a resurselor montane, ţinând seama şi de efectele schimbărilor climatice, prevenindu-se depopularea acestor zone şi degradarea tradiţiilor, îndeletnicirilor şi specificităţii culturale a acestora. Asigurarea mijloacelor pentru dezvoltarea echilibrată a resurselor montane, la paritate cu alte zone din România și U.E., în privinţa veniturilor şi condiţiilor de viaţă, trebuie să beneficieze de sprijin intens preventiv și eficient din partea statului.

Zonele de munte trebuie să beneficieze de o politică specifică definită conform principiilor dezvoltării durabile, care asigură necesitățile prezentului fără a compromite șansele generațiilor viitoare. De asemenea, orientările strategice vizează reducerea dezechilibrului între regiunile mai favorizate și cele montane defavorizate, marcate de constrângeri naturale permanente, vizând ansamblul problematicii economice, sociale, culturale și de mediu înconjurător.

Politicile montane trebuie să faciliteze cooperarea inter-comunală și inter-regională în cadrul național, cooperarea trans-frontalieră și trans-națională.

Documentul complet îl puteți accesa aici (.pdf ~ 600Kb)