Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Documente programare

În luna octombrie 2011, Comisia Europeană a prezentat proiectul unui pachet legislativ referitor la Politica de Coeziune, respectiv Politica Agricolă Comună și Politica Comună pentru Pescuit, pentru perioada 2014-2020, stabilind, astfel, principalele elemente de abordare integrată a programării acțiunilor structurale și a implementării acestora pentru o dezvoltare inteligentă și durabilă la nivel european, național, regional și local.

Pentru actualul exercițiu financiar 2014-2020, Uniunea Europeană dorește să obțină o eficacitate maximă în utilizarea fondurilor comunitare în ceea ce privește realizarea obiectivelor și a țintelor stabilite în programele finanțate, precum și coordonarea cu celelalte politici și instrumente relevante ale UE.

Cadrul Strategic Comun (CSC) este documentul adoptat de Comisia Europeană ce transpune obiectivele UE în acțiuni-cheie de utilizare a fondurilor comunitare cu scopul de a orienta strategic procesul de programare la nivelul statelor membre, facilitând coordonarea sectoriala și teritorială a intervențiilor, precum și coordonarea cu celelalte politici și intrumente relevante ale UE.

Pe baza CSC, fiecare stat membru elaboreaza, în cooperare cu partenerii săi și în dialog cu Comisia, un set de documente de programare, respectiv Acordul de Parteneriat care este un document strategic național, ce fundamentează și stabilește obiectivele tematice de dezvoltare și alocare indicativă a fondurilor europene în perioada 2014-2010.

Angajamentele ferme ale statelor membre privind îndeplinirea obiectivelor UE prin programare fondurilor comunitare, prevăzute în Acordul de Parteneriat, vor fi transpunse în Programe Operaționale.

 

Detalii suplimentare sunt disponibile aici: http://www.fonduri-ue.ro/