Fonduri rambursabile

Unul dintre obiectivele constante ale Ministerului Culturii îl constituie adecvarea ofertei culturale şi a spaţiilor şi echipamentelor de practică culturală la nevoile şi orizontul de aşteptare ale populaţiei.

Afla mai multe

Fonduri nerambursabile

UMP elaborează și implementează proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile din mai multe surse, printre care Fonduri Structurale și de Coeziune - POS CCE, POR, Programul de Cooperare Transnaţională „Sud Estul Europei”, PODCA, Mecanismul financiar SEE și Programul Grundtvig. 

Afla mai multe

Granturi SEE

Granturile SEE reprezintă contribuția financiară acordată de Norvegia, Islanda și Liechtenstein pentru reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și pentru consolidarea relațiilor cu 15 state membre ale Uniunii Europene.

Afla mai multe

Fonduri UE 2021-2027

HORIZON EUROPE – programul cadru de finanţare al Uniunii Europene pentru cercetare si inovare pentru perioada 2021-2027.
The Festival of the New European Bauhaus

Afla mai multe

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Calendar evenimente

Noutăți [ toate ]