Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Planul  Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

PNRR: Lansare apel de proiecte

Data publicării: 23 Aprilie 2024

Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, inclusiv de filme cinematografice

Ministerul Culturii (MC), prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în calitate de coordonator de reforme și investiții (CRI) și de furnizor și administrator al Schemei de ajutor de minimis anunță lansarea apelului de proiecte Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, inclusiv de filme cinematografice, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 11 - Turism și cultură, Investiția 7. Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme.  

Apelul de proiecte și activitățile implementate de beneficiarii ajutorului de minimis în cadrul proiectelor vor contribui în mod eficace la tranziția digitală prin creșterea capacităților de producție digitală, distribuție, marketing și promovare, inclusiv tehnologii de arhivare digitală.

Dosarele de finanțare se vor depune exclusiv:

  • în perioada 24 aprilie 2024, ora 08:30 – 24 mai 2024, ora 17:00,
  • în platforma electronică proiecte.pnrr.gov.ro administrată de Ministerul Proiectelor și Investițiilor Europene (MIPE), în calitate de coordonator național al PNRR.

*) Pentru facilitarea accesului potențialilor solicitanți în platforma proiecte.pnrr.gov.roaceștia vor crea cont de utilizator, în conformitate cu instrucțiunile MIPE disponibile aici .

Bugetul total al apelului este de 5 milioane EURO, respectiv 24.841.500 lei, calculat la cursul de schimb InforEuro din luna martie 2024 (1 Euro = 4,9683 lei), sumă finanţată din fonduri europene, accesate prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă al Uniunii Europene, PNRR, Componenta 11, Investiția 7, la care se adaugă 4.750.000 lei, din bugetul național aferentă TVA nedeductibilă.

Proiectele vor avea o durată maximă de 6 luni, cu începere de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare. Proiectele în parteneriat nu sunt eligibile în cadrul acestui apel de proiecte.
Solicitanții eligibili și activitățile eligibile, indicatorii de proiect și cheltuielile eligibile sunt stabiliți/stabilite prin Schema de ajutor de minimis și Ghidul solicitantului.

Documentele apelului de proiecte și ale dosarului de finanțare sunt disponibile aici.

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de email: contact.i7pnrr@umpcultura.ro și la numărul de telefon: 021 222 84 79 (int. 104).

Toate întrebările și/sau provocările tehnice identificate de potențialii solicitanți, atât în perioada de pregătire (i.e. deschidere a contului în platforma electronică administrată de MIPE (https://proiecte.pnrr.gov.ro), cât și în perioada de depunere a dosarului de finanțare, referitoare la modul de funcționare a platformei electronice administrate de MIPE (https://proiecte.pnrr.gov.ro), se vor trimite spre soluționare către administratorul platformei electronice, la adresa de e-mail helpdesk.pnrr@mfe.gov.ro.

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Planul Național de Redresare și Reziliență din România urmăreşte obiectivele generale ale Mecanismului de Redresare si Rezilienţă (MRR), mecanism creat la nivelul Uniunii Europene (UE) ca instrument financiar temporar pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. Regulile și principiile pe care se fundamentează implementarea PNRR sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare și Rezilienţă 2021-2027, precum și în Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență. PNRR din România cuprinde un pachet de reforme și investiţii publice care trebuie implementate până în anul 2026. Alocarea financiară totală pentru România este de 29,2 mld euro, din care 14,24 mld euro sub formă de granturi și 14.94 mld euro sub formă de împrumuturi.

Mai multe informații privind implementarea PNRR în România sunt disponibile pe: mfe.gov.ro/pnrr/ și facebook.com/PNRROficial.