Calendar evenimente

 

 

Organigrama

Pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin, Unitatea de Management a Proiectului beneficiază de personal calificat, angajat prin concurs, constituindu-și un colectiv de specialiști cu o expertiză certificată de rezultatele obținute în derularea activităților complexe de management al programelor cu finanțare rambursabilă și nerambursabilă.

Organigrama UMP

* Se organizează la nivel de compartiment
Numărul maxim de posturi: 48