Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Despre noi

Cine suntem
UMP a fost înființată în martie 2007, ca o consecință obligatorie a parafării Acordului-cadru de împrumut dintre România și BDCE pentru finanțarea Proiectului Reabilitarea monumentelor istorice din România, căruia i s-a adăugat, câteva luni mai târziu, cel de-al doilea Acord-cadru pentru finanțarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public.

Detalii

Obiective
Pentru îndeplinirea angajamentelor Ministerului Culturii cuprinse în Strategia Sectorială în domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru perioada 2014-2020 prin atragerea și gestionarea fondurilor nerambursabile și rambursabile, Unitatea de Management a Proiectului este însărcinată cu ...

Detalii

Atribuţii
Principalele funcţii administrative ale UMP sunt: UMP asigură monitorizarea şi coordonarea tuturor activităţilor din cadrul Programului BDCE, a Programelor SEE şi al Proiectelor pe care le implementează până la finalizarea lor. UMP se asigură că atât contractanţii cât şi instituţiile beneficiare responsabile pentru diferite activităţi din cadrul Programului BDCE ...

Detalii

ROF
Regulament de Organizare şi Funcţionare a Unităţii de Management a Proiectului ...

Detalii

Organigrama
Pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin, Unitatea de Management a Proiectului beneficiază de personal calificat, angajat prin concurs, constituindu-și un colectiv de specialiști cu o expertiză certificată de rezultatele obținute în derularea activităților complexe de management al programelor cu finanțare rambursabilă și nerambursabilă.

Detalii

Cadrul legal
Cadrul legal în baza căruia UMP este înfiinţată şi funcţionează este următorul: HOTĂRÂRE nr. 1860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului ...

Detalii

Informații de interes public
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. f), g) și h) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare, Unitatea de Management a Proiectului (UMP) face următoarele precizări ...

Detalii

Declaraţii de avere şi interese
Lista declaraţiilor de avere şi interese ale angajaţilor UMP

Detalii

Mass-media
Reprezentativitatea și notorietatea obiectivelor cuprinse în proiectele pe care le gestionăm, rezultatele de impact obținute în urma unor restaurări / construcții și reconstrucții de anvergură, precum și sumele consistente investite, au determinat un interes constant din partea opiniei publice, a mass-media centrale și locale față de activitatea noastră.

Detalii

Oportunităţi de angajare
Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor de Consilier afaceri europene în cadrul Unității de Management a Proiectului

Detalii

Regulament de Organizare şi Funcţionare

Regulament de Organizare şi Funcţionare a Unităţii de Management a Proiectului

Detalii

Declaraţii de avere şi interese

Declaraţii de avere şi interese 2023

Detalii

Atribuţii

Principalele funcţii administrative ale UMP sunt: Operaţionale şi Tehnice: UMP asigură monitorizarea şi coordonarea tuturor activităţilor din cadrul Programului BDCE, a Programelor SEE şi al Proiectelor pe care le implementează până la finalizarea lor. UMP se asigură că atât contractanţii cât şi instituţiile beneficiare responsabile pentru diferite activităţi din cadrul Programului BDCE, a Programelor SEE și a proiectelor îşi execută sarcinile în mod satisfăcător şi cu respectarea termenelor stabilite.

Detalii

Obiective

Pentru îndeplinirea angajamentelor Ministerului Culturii cuprinse în Strategia Sectorială în domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru perioada 2014-2020 prin atragerea și gestionarea fondurilor nerambursabile și rambursabile

Detalii

Informații de interes public

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. f), g) și h) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare, Unitatea de Management a Proiectului (UMP) face următoarele precizări:

Detalii

Organigrama

Pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin, Unitatea de Management a Proiectului beneficiază de personal calificat, angajat prin concurs, constituindu-și un colectiv de specialiști cu o expertiză certificată de rezultatele obținute în derularea activităților complexe de management al programelor cu finanțare rambursabilă și nerambursabilă.

Detalii

Cadrul legal

Cadrul legal în baza căruia UMP este înfiinţată şi funcţionează este următorul:

Detalii

Cine suntem

UMP)a fost înființată în martie 2007, ca o consecință obligatorie a parafării Acordului-cadru de împrumut dintre România și BDCE pentru finanțarea Proiectului Reabilitarea monumentelor istorice din România, căruia i s-a adăugat, câteva luni mai târziu, cel de-al doilea Acord-cadru pentru finanțarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public, ambele aflându-se în implementare.

Detalii