Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Planul  Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Registru consultare publică

Data publicării: 01 Aprilie 2024

Schema de ajutor de minimis și Ghidul solicitantului aferente apelului de proiecte
Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, inclusiv de filme cinematografice, finanțat în cadrul PNRR

Urmare a anunțului din data de 3 ianuarie 2024 privind reluarea apelului de proiecte aferent Investiției 7 din PNRR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de coordonator de reforme și investiții (CRI) și de furnizor și administrator al Schemei de ajutor de minimis, a lansat în consultare publică, în perioada 08 – 19 martie 2024, Schema de ajutor de minimis și Ghidul solicitantului aferente apelului de proiecte Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, inclusiv de filme cinematografice, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 11. Turism și cultură, Investiția I7. Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme.

Formularele de propuneri primite au fost analizate, individual, în acord cu obligațiile asumate prin PNRR, iar observațiile CRI au fost centralizate în cadrul Registrului consultării publice.

Apelul de proiecte Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, inclusiv de filme cinematografice vizează accelerarea tranziției digitale a producătorilor și distribuitorilor de filme din România prin creșterea capacităților de producție digitală, distribuție, marketing și promovare, inclusiv tehnologii de arhivare digitală. Bugetul total alocat apelului este de 5 milioane euro, echivalent în lei, finanțat de Uniunea Europeană prin PNRR.

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Planul Național de Redresare și Reziliență din România urmăreşte obiectivele generale ale Mecanismului de Redresare si Rezilienţă (MRR), mecanism creat la nivelul Uniunii Europene (UE) ca instrument financiar temporar pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. Regulile și principiile pe care se fundamentează implementarea PNRR sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare și Rezilienţă 2021-2027, precum și în Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 29 octombrie 2021, modificată la data de 11.12.2023 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență. PNRR din România cuprinde un pachet de reforme și investiţii publice care trebuie implementate până în anul 2026. Alocarea financiară totală pentru România este de 29,2 mld euro, din care 14,24 mld euro sub formă de granturi și 14.94 mld euro sub formă de împrumuturi.

Mai multe informații privind implementarea PNRR în România sunt disponibile pe: mfe.gov.ro/pnrr și facebook.com/PNRROficial.