Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere „Sustainability Event” și „Green Museums”

Data publicării: 18 Aprilie 2024

Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

ADMIS/
RESPINS

DATA/SALA/ ORA

 1.

 SE1135

 ADMIS

19.04.2024/Sala 503/11:00

 2.

SE1136

 ADMIS

19.04.2024/Sala 503/11:15

 3.

SE1140

 ADMIS

19.04.2024/Sala 503/11:30

 4

GM1156

 ADMIS

19.04.2024/Sala 503/12:00

 5.

GM1138

 ADMIS

19.04.2024/Sala 503/12:15

 6.

GM1137

 ADMIS

19.04.2024/Sala 503/12:30

 7.

GM1139

 ADMIS

19.04.2024/Sala 503/12:45

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
b) capacitatea de analiză și sinteză;
c) motivația candidatului;
d) comportamentul în situațiile de criză;
e) inițiativă și creativitate.