STRATEGIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII - Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural

Conferință de final al proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”

Data publicării: 12 Octombrie 2023

Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Culturii (MC) organizează conferința de diseminare a rezultatelor proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural” (SIPOCA 709 / MySMIS2014+: 129541). Evenimentul va avea loc online marți, 17 octombrie, între orele 11:00-13:00 și va reuni reprezentanți ai MC, ai instituțiilor publice de cultură, ai serviciilor deconcentrate ale MC, dar și profesioniști din sectorul cultural independent și non-guvernamental, inclusiv mass-media.

Proiectul „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural” a fost finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), componenta dedicată acțiunilor de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale, fiind implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului, în parteneriat cu Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală. Valoarea totală a proiectului a fost de 7.077.508,65 de lei, cu o perioadă de implementare de 34 de luni (22 decembrie 2020 - 22 octombrie 2023).
Obiectivul general al proiectului a fost acela de a asigura coerență și viziune pentru actul decizional în cadrul sectorului cultural, precum și fundamentarea bazată pe dovezi, necesară elaborării politicilor publice, programelor și proiectelor din domeniul culturii. Printre obiectivele specifice s-au numărat:

  • optimizarea proceselor decizionale, asigurarea coerenței și a unei viziuni comune în sectorul cultural prin elaborarea unui document strategic național în domeniul culturii;
  • creșterea nivelului de instruire în rândul instituțiilor din subordinea sau aflate sub autoritatea Ministerului Culturii și în coordonarea ministrului Culturii, precum și la nivelul serviciilor deconcentrate ale Ministerului (direcțiile județene pentru cultură) cu privire la necesitatea și utilitatea unei planificări bazate pe dovezi, cu includerea practicilor și mecanismelor de la nivel european;
  • crearea de instrumente capabile să fundamenteze procesele decizionale la nivel local, în vederea generării unui cadru coerent de dezvoltare în domeniul culturii, inclusiv informarea decidenților locali în ceea ce privește specificitatea managementului cultural pentru o mai bună coordonare a rețelelor proprii de instituții publice de toate categoriile.

Rezultatul principal al proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural” îl reprezintă Strategia Sectorială în Domeniul Culturii 2023-2030, care urmărește integrarea și valorificarea socială și economică, prin acțiune guvernamentală, a creativității indivizilor și comunităților, a Sectoarelor Culturale și Creative pentru o societate a viitorului incluzivă, care utilizează în mod sustenabil resursele naturale și culturale. Nevoia unei strategii sectoriale dedicate domeniului culturii este explicitată în Analiza Funcțională a Ecosistemului Cultural din România, cea mai amplă mapare a resurselor informaționale, materiale, financiare și umane de până acum la nivel național, realizată în cadrul aceluiași proiect.

Totodată, printre rezultatele proiectului se numără și politicile publice „Cultura Deschisă”, care urmărește creșterea accesului la servicii și produse culturale diversificate și de calitate, respectiv, „Cultura Viitorului”, care are ca scop pregătirea societății, a beneficiarilor și producătorilor de cultură pentru un viitor durabil, centrat pe oameni, care integrează universul digital.

În cadrul proiectului a fost realizat și Sistemul Electronic de Consultare Publică - SeCoPu, o platformă online care facilitează participarea publică la procesele de consultare a proiectelor de acte normative elaborate la nivelul Ministerului Culturii, prin formularea, cu ușurință, de propuneri, observații și comentarii referitoare la documentele supuse consultării.

Nu în ultimul rând, au fost organizate sesiuni de formare în cadrul cărora 80 de persoane au primit certificare în domeniul managementului strategic, al politicilor publice și al rolului administrației publice în cultură.

Persoanele interesate să participe la conferința de final al proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural” sunt rugate să trimită un e-mail în acest sens la adresa razvan.braileanu@umpcultura.ro, pentru a primi datele de acces la platforma online care va găzdui evenimentul.