STRATEGIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII - Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural

Politicile publice „Cultura Deschisă” și „Cultura Viitorului” au intrat în consultare publică pe noua platfomă SeCoPu

Data publicării: 18 Septembrie 2023

„Cultura Deschisă” și „Cultura Viitorului”, cele două politici publice întocmite în cadrul proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural” (SIPOCA 709 / MySMIS2014+: 129541), au fost puse în consultare publică. Procesul se realizează online cu ajutorul noului Sistemul Electronic de Consultare Publică – SeCoPu (www.secopu.ro).

Politica publică „Cultura Deschisă” pleacă de la nevoia reală de atenuare a nivelului diferit de dezvoltare manifestat pe mai multe paliere în cadrul Sectoarelor Culturale și Creative, dintre care cele mai vizibile sunt urban/rural, public/privat sau import/export cultural. Obiectivul general al politicii publice este garantarea accesului la cultură pentru toți, în mod nediscriminator și echitabil, ținta actului normativ fiind creșterea cu 30% până în anul 2030 a numărului beneficiarilor cu acces la servicii și produse culturale diversificate și de calitate.

„Cultura Viitorului”  pornește de la realitatea noilor tehnologii care, în Sectoarele Culturale și Creative, sunt utilizate într-o măsură foarte mică și inegal, cu diferențe semnificative între regiunile României și între urbanul mare și celelalte tipuri de comunități. Scopul politicii publice este pregătirea societății, a beneficiarilor și producătorilor de cultură pentru un viitor durabil, centrat pe oameni, care integrează universul digital. Democratizarea accelerată a demersului cultural prin introducerea noilor tehnologii, în beneficiul indivizilor și comunităților culturale, este, în subsidiar, parte a acestui scop. Obiectivul general asociat scopului enunțat este salvarea și punerea la dispoziție a patrimoniului cultural și a creației contemporane folosind modalități durabile, incluzive și accesibile pe scară largă, în contextul noilor tehnologii.
Termenul până la care pot fi făcute propuneri/observații/comentarii legate de cele două politici publice este 29 septembrie 2023.

Sistemul Electronic de Consultare Publică - SeCoPu (www.secopu.ro) este o platformă online ce facilitează participarea publică la procesele de consultare a actelor normative elaborate la nivelul Ministerului Culturii, prin formularea, cu ușurință, de propuneri/observații/comentarii referitoare la documentele supuse consultării. Datorită formatului intuitiv și designului atractiv, sistemul digital SeCoPu încurajează implicarea activă a celor interesați, contribuind astfel la consolidarea gradului de transparență decizională la nivelul Ministerului Culturii. 

Accesarea platformei SeCoPu este posibilă prin crearea unui cont de utilizator ce permite informarea, în timp real, cu privire la procesele de consultare publică lansate. Instrucțiunile de înregistrare sunt disponibile aici.
Ca și politicile publice „Cultura Deschisă” și „Cultura Viitorului”, platforma SeCoPu a fost realizată în cadrul proiectului Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural (SIPOCA 709 / MySMIS2014+: 129541), finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă – Componenta 1 - IP14/2019 - Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale.