STRATEGIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII - Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural

S-a lansat Sistemul Electronic de Consultare Publică (SeCoPu)

Data publicării: 18 Septembrie 2023

Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, anunță lansarea Sistemului Electronic de Consultare Publică (SeCoPu) , realizat în cadrul proiectului Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural (SIPOCA 709 / MySMIS2014+: 129541), finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă – Componenta 1 - IP14/2019 - Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale.  

Sistemul Electronic de Consultare Publică (SeCoPu) este o platformă online ce facilitează participarea publică la procesele de consultare a actelor normative elaborate la nivelul Ministerului Culturii, prin formularea, cu ușurință, de propuneri/observații/comentarii referitoare la documentele supuse consultării. Datorită formatului intuitiv și designului atractiv, sistemul digital SeCoPu încurajează implicarea activă a celor interesați, contribuind astfel la consolidarea gradului de transparență decizională la nivelul Ministerului Culturii.       

Accesarea platformei SeCoPu este posibilă prin crearea unui cont de utilizator ce permite informarea, în timp real, cu privire la procesele de consultare publică lansate. Instrucțiunile de înregistrare sunt disponibile aici.