Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

E-cultura: Biblioteca Digitală a României

Competitivi împreună!

Beneficiar: Ministerul Culturii 

Data de incepere: 13 iulie 2018

Perioada de implementare: 13 iulie 2018 – 12 iulie 2022 (48 luni)

Buget: 53.242.265,32 lei

Finanțat din: Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 2, acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură.

Obiectiv general: eficientizarea serviciilor publice oferite de către Ministerul Culturii prin valorificarea potențialului IT&C în procesul de digitizare a patrimoniului cultural mobil, în scopul creșterii accesibilității resurselor culturale pentru publicul larg.

Proiectul E-cultura are ca principal scop digitalizarea patrimoniului cultural cu ajutorul tehnologiilor IT actuale, moderne, astfel încât moștenirea culturală națională să poată fi păstrată, promovată și transmisă generațiilor viitoare.

Obiective specifice:

  • Creșterea numărului de elemente de patrimoniu cultural digitalizate și expuse online, într-un punct unic de acces;
  • Creșterea gradului de interoperabilitate între instituțiile deținătoare de elemente de patrimoniu cultural;
  • Promovarea patrimoniului cultural național prin expunerea resurselor culturale digitalizate în europeana.eu.

Proiectul are două componente principale:

  • realizarea platformei culturalia.ro;
  • digitalizarea patrimoniului mobil.

Platforma culturalia.ro va fi un punct unic de acces la resurse culturale și va îndeplini două roluri, respectiv:

  • Biblioteca Digitala a României – componentă destinată publicului larg;
  • Catalog Partajat National – componentă destinată profesioniștilor din diverse domenii.

Rezultate așteptate:

R.1 – 560.640 resurse culturale digitalizate și expuse în Biblioteca Digitală a României;
R.2 – o platformă informatică de tip bibliotecă digitală și catalog partajat (culturalia.ro);
R.3 – 200.000 de resurse culturale digitalizate și furnizate către europeana.eu.
Proiectul va implica 31 de instituții din România (printre care 19 muzee, 5 biblioteci, Arhiva Națională de Filme, Societatea Română de Televiziune, Societatea Română de Radiodifuziune, Institutul Național al Patrimoniului etc.).
Pentru a eficientiza și optimiza operațiunile de digitizare, având în vedere răspândirea mare a instituțiilor culturale implicate în proiect, se vor crea 7 centre regionale. Centrele regionale, organizate în cadrul unor Direcții Județene pentru Cultură, vor monitoriza și coordona activitățile de digitizare derulate la instituțiile arondate. Cele 7 centre vor fi înființate în cadrul următoarelor Direcții Județene: Sibiu, Bistrița, Dolj, Timiș, Iași, București și Tulcea.

Informații suplimentare găsiți în secțiunea dedicată de la adresa umpcultura.ro/e-cultura.