Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Proiectul CultPlatForm_21 - Danube Culture Platform – Creative Spaces of the 21st Century

Ministerul Culturii și Identității Naționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, începe implementarea unui proiect finanțat prin Programul Transnațional Dunărea

În perioada ianuarie 2017 – iunie 2019 Ministerul Culturii și Identității Naționale implementează, prin Unitatea de Management a Proiectului, proiectul CultPlatForm_21 - Danube Culture Platform – Creative Spaces of the 21st Century.Având un buget total de 1,6 milioane de Euro, proiectul este implementat de un consorțiu partenerial format din 19 organizații din 8 state europene: Austria, Germania, Bulgaria, România, Ungaria, Serbia, Slovenia, Luxemburg. Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui cadru inovator de creare de politici dedicate rutelor culturale în regiunea Dunării.

În decursul istoriei, zona Dunării a cunoscut multe schimbări care au generat un teritoriu extrem de bogat din punct de vedere cultural, dar fragmentat ca identitate. Fluviul a fost martorul căderiii imperiilor, tragediilor a două războaie mondiale, crimelor holocaustului și a războaielor balcanice. De-a lungul Dunării, multe spații au rămas “invizibile”, unele fiind distruse sau scufundate în pământ, altele interzise din motive politice sau sociale, altele lăsate în uitare datorită caracterului imaterial. Proiectul își propune să identifice aceste locuri și să recupereze memoria lor, transformând invizibilul în vizibil prin intervenții artistice contemporane, noi formate educaționale pentru situri și evenimente istorice și noile media. Identitatea fluviului va fi recreată prin conectarea tematică a mai multor spații din cele 8 state participante la proiect și readucerea acestora în conștiința actuală a publicului European. Prin studii specifice și intervenții culturale patrimoniul cultural ascuns în regiunea Dunării va fi identificat, vechi și noi povestiri despre patrimoniul cultural vizibil și invizibil vor fi scoase la iveală.

Acordul Spații Creative ale secolului 21, elaborat în cadrul proiectului prin utilizarea metodelor guvernării participative, va include o perspectivă de ansamblu asupra rutelor culturale existente și recomandări de abordare eficientă a principalelor provocări legate de patrimoniul ascuns/invizibil. Scopul acestui document strategic constă în susținerea utilizării sustenabile a patrimoniului cultural din zona Dunării prin crearea de rute culturale și integrarea acestora în strategiile turistice, astfel încât cultura și creativitatea să genereze inclusiv beneficii economice în zona de incidență a proiectului.

Mai multe detalii se regăsesc pe pagina dedicată proiectului - http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cultplatform-21.

 

Project co-funded by the European Union funds (ERDF and IPA)