Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

COMUNICAT DE PRESĂ privind finalizarea derulării seminariilor regionale de informare

Data publicării: 02 Aprilie 2014

Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, este Operator pentru Programele PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural și PA17/RO13 Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european, derulate prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014. 

În luna ianuarie a.c., au fost lansate cereri de proiecte finanțate prin cele două Programe, termenul limită de depunere fiind 7 aprilie (în cazul proiectelor mari), respectiv 25 aprilie (în cazul proiectelor mici). Cu scopul de a veni în sprijinul potențialilor solicitanți, Unitatea de Management a Proiectului a organizat seminarii de informare în 7 din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.

Astfel, în cadrul seminariilor organizate în Brașov (13 februarie), Constanța (25 februarie), Pitești (28 februarie), Cluj-Napoca (5 martie), Timișoara (12 martie), Iași (19 martie) și București (28 martie), au participat peste 700 de potențiali solicitanți, reprezentanți ai entităților publice, organizațiilor neguvernamentale, cultelor și asociațiilor religioase, instituțiilor de învățământ superior și institutelor de cercetare.
Cu această ocazie, s-au prezentat condițiile de accesare a finanțărilor disponibile. Fiecare dintre participanți a avut posibilitatea de a obține răspunsuri punctuale la întrebări privind prevederile Ghidului solicitantului, formatul evenimentelor încurajând un dialog constructiv între reprezentanții Operatorului de Program și cei interesați în obținerea de sprijin financiar nerambursabil. 

Informațiile prezentate în cadrul fiecărui eveniment au fost actualizate permanent pe site-urile dedicate Programelor, respectiv www.fonduri-patrimoniu.ro și www.fonduri-diversitate.ro, ținând seama de recomandările și cerințele menționate de participanți prin instrumentele de feedback puse la dispoziția acestora.

Dat fiind numărul mare al celor interesați de accesarea fondurilor nerambursabile disponibile, așteptăm cât mai multe proiecte culturale care să răspundă obiectivelor asumate prin Programele PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, respectiv PA17/RO13 Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european.

Persoane de contact:

dna. Monica Pîslariu - responsabil comunicare PA17/RO13
dna. Nicoleta Cambei - responsabil comunicare PA16/RO12

Tel./fax: +40 21 224 4512