Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Lansarea în consultare publică a Schemei de ajutor de minimis și a Ghidului solicitantului aferente apelului de proiecte I7, finanțat în cadrul PNRR

Lansarea în consultare publică a Schemei de ajutor de minimis și a Ghidului solicitantului aferente apelului de proiecte Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, inclusiv de filme cinematografice, finanțat în cadrul PNRR

Urmare a anunțului din data de 3 ianuarie 2024 privind reluarea apelului de proiecte aferent Investiției 7 din PNRR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de coordonator de reforme și investiții (CRI) și de furnizor și administrator al Schemei de ajutor de minimis, lansează în consultare publică Schema de ajutor de minimis și Ghidul solicitantului aferente apelului de proiecte Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, inclusiv de filme cinematografice, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 11. Turism și cultură, Investiția I7. Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme.

Acest apel de proiecte urmărește să sprijine accelerarea tranziției digitale a producătorilor și distribuitorilor de filme din România prin creșterea capacităților de producție digitală, distribuție, marketing și promovare, inclusiv tehnologii de arhivare digitală. Bugetul total al apelului Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, inclusiv de filme cinematografice este de 5 milioane euro, echivalent în lei, finanțat de Uniunea Europeană prin PNRR.

Perioada de consultare publică este de 10 zile de la data publicării pe pagina electronică a Ministerului Culturii, respectiv a Unității de Management a Proiectului.   

Potențialii solicitanți/ beneficiari sunt invitați să parcurgă integral Schema de ajutor de minimis și anexele aferente, Ghidul solicitantului și anexele aferente și, dacă este cazul, să transmită observații/ recomandări prin completarea Formularului de propuneri. Acesta se va transmite la adresa de e-mail: contact.i7pnrr@umpcultura.ro, până cel târziu la data de 19 martie 2024.  

Atenție! Se vor lua în considerare observațiile/ recomandările transmise exclusiv în formatul Formularului de propuneri menționat și în termenul alocat consultării publice.

Documentele publicate în consultare sunt disponibile astfel:

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Planul Național de Redresare și Reziliență din România urmăreşte obiectivele generale ale Mecanismului de Redresare si Rezilienţă (MRR), mecanism creat la nivelul Uniunii Europene (UE) ca instrument financiar temporar pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. Regulile și principiile pe care se fundamentează implementarea PNRR sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare și Rezilienţă 2021-2027, precum și în Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență. PNRR din România cuprinde un pachet de reforme și investiţii publice care trebuie implementate până în anul 2026. Alocarea financiară totală pentru România este de 29,2 mld euro, din care 14,24 mld euro sub formă de granturi și 14.94 mld euro sub formă de împrumuturi. Mai multe informații privind implementarea PNRR în România sunt disponibile pe: www.mfe.gov.ro/pnrr și www.facebook.com/PNRROficial  .