Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Planul  Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

PNRR: Îndrumar achiziții beneficiari privați 

Data publicării: 19 Decembrie 2022

Beneficiarii privați care urmăresc să depună proiecte în cadrul PNRR trebuie să țină cont de prevederile Îndrumarului metodologic aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență, document întocmit și actualizat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.